všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2021 a zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022

Prihlásiť sa
Termín: 17. 12. 2021
Prednášajúci:

Ing. Mária Dimitrovová - pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb.

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra

Program:

1. Zmeny v zákone o dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2021

 • mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • úpravy v rozsahu oslobodených príjmov/výnosov)
 • daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce a na iné príspevky zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
 • riešené prípady posúdenia nákladov zamestnávateľa vzniknutých počas obdobia pandémie
 • zmeny v odpisovaní majetku
 • odpočet daňovej straty
 • odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, atď.

2. Vybrané okruhy dane z príjmov právnickej osoby

 • položky zahrnované do základu dane po zaplatení
 • daňový pohľad na zmluvu o výpožičke
 • zmeny v daňových výdavkov na spotrebu PHL od r. 2020
 • oslobodené výnosy z predaja finančného majetku
 • pohľadávky - opravné položky, odpis, postúpenie
 • záväzky – úpravy základu dane z dôvodu nezaplatenia záväzku a po následnom zaplatení, úpravy základu dane pri odpise záväzku, novácii záväzku
 • preddavky na daň z príjmov právnickej osoby a iné

3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním

 • povinnosť podať daňové priznanie
 • lehota na podanie daňového priznania a jej predĺženie
 • zdaňovacie obdobia
 • zmeny v tlačive daňového priznania a iné

4. Informácie o pripravovaných zmenách v zákone o dani z príjmov od 1.1.2022

 • príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov, odpisovanie budov a iné

5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

V nadväznosti na legislatívne zmeny môže byť program upravený.

Harmonogram:

09:00 - 10:20 prednáška
10:20 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:30 prestávka
12:30 - 13:30 prednáška
13:30 – 13:40 prestávka
13:40 – 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK