všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2020 a zmeny od 1.1.2021

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb za rok 2020 a zmeny od 1.1.2021
Termín: 11. 12. 2020
Prednášajúci:

Ing. Mária Dimitrovová

- pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

1. Zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2020

 • Zákon č. 233/2019 Z. z. – odpis pohľadávky v starej exekúcii
 • Zákon č. 301/2019 Z. z. – úprava „vkladu“, oslobodené výnosy, zdroj príjmov nerezidentov na území SR, zmarená investícia pri finančnom majetku, položky po zaplatení, zmluvy o výpožičke, pohľadávky, záväzky, odpisovanie elektromobilov a ďalšie zmeny v daňových výdavkoch, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od držiteľa, odpočet nákladov na výskum a vývoj, pravidlá zaokrúhľovania a iné
 • Zákon č. 315/2019 Z. z. – zvýhodnená sadzba dane z príjmov právnickej osoby,
 • Zákon č. 319/2019 Z. z. – daňový výdavok zamestnávateľa na príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca
 • Zákon č. 390/2019 Z. z. – špecifické zdaňovacie obdobia právnických osôb (likvidácia, dodatočná likvidácia, zrušenie bez likvidácie z rozhodnutia súdu,...) v nadväznosti na zmeny v Obchodnom zákonníku, zmeny v osobe povinnej podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za tieto zdaňovacie obdobia
 • Zákon č. 462/2019 Z. z. – náklady zamestnávateľa na ubytovanie zamestnancov, zvýhodnený spôsob odpisovania budov slúžiacich na ubytovanie zamestnancov,
 • Zákon č. 198/2020 Z. z. – daňové výdavky na spotrebované pohonné látky,
 • Preddavky na daň z príjmov právnických osôb počas roka 2020 v kontexte všetkých noviel z. č. 595/2003 Z. z. a mimoriadnych opatrení Lex corona,
 • „Mimoriadny“ odpočet daňových strát Lex corona a uplatňovanie odpočtu daňových strát v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, odpočet daňovej straty zistenej za zdaňovacie obdobie 2020,
 • Ďalšie zmeny Lex corona z pohľadu dane z príjmov právnických osôb

2. Vybrané oblasti z praxe v znení pre rok 2020posudzovanie nákladov v súvislosti s pandémiou (náklady na testy COVID-19, na vitamíny, na rúška, na nespotrebované zásoby po uplynutí doby spotreby a iné), vplyv dotácií a z nich krytých nákladov na základ dane z príjmov, zápočet daňovej licencie a ďalšie

3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním - povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie, predĺženie lehoty, zdaňovacie obdobie, tlačivo daňového priznania a iné

4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od r. 2021:

 • prijaté a účinné zmeny: mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia, registračná povinnosť právnickej osoby,
 • navrhované zmeny v legislatívnom procese – spresnenie vymedzenia príjmov pre 15 % sadzbu dane, úpravy zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka, oslobodenie príjmov z plnení poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce, zmeny v odpisovaní majetku, zrušenie vyrovnania preddavkov na daň z príjmov právnických osôb, zavedenie oznamovacej povinnosti o výške a splatnosti preddavkov, rozšírenie foriem darov pri poukazovaní podielu zaplatenej dane a iné

5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Harmonogram:

09:00 - 10:20 prednáška
10:20 - 10:30 prestávka
10:30 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:30 prestávka
12:30 - 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 50,00 €
Poplatok bez DPH: 41,67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK