všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb – aktuálne problémy v oblasti daňových a nedaňových výdavkoch

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb – aktuálne problémy v oblasti daňových a nedaňových výdavkoch
Termín: 3. 6. 2021
Prednášajúci:

Ing. Mária Dimitrovová

metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť dane z príjmov, dlhoročná lektorka odborných seminárov pre Finančnú správu SR aj odbornú verejnosť

Program:

Program seminára je zameraný na oblasť daňových a nedaňových výdavkov, správnosť ich posúdenia s ohľadom základnú charakteristiku daňového výdavku podľa zákona o dani z príjmov a splnenie podmienok potrebných pre daňovú uznateľnosť.

1. Daňové a nedaňové výdavky vynaložené na:

 • zákonné povinnosti vyplývajúce pre účtovnú jednotku/daňovníka z právnych predpisov,
 • pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť a ochrana zdravia zamestnancov, výdavky na testovanie, nákupy respirátorov - povinnosť alebo možnosť pre zamestnávateľa
 • školenia, jazykové kurzy, vzdelávanie zamestnancov – zmeny od r. 2020
 • stravovanie zamestnancov na pracovisku – zmena od 1.3.2021, finančný príspevok alebo gastrolístok; výška príspevku zo sociálneho fondu
 • povinný príspevok na rekreáciu zamestnancov – komu a koľko zamestnávateľ povinne prispieva na rekreáciu, aké podmienky musí splniť zamestnanec; ostatné výdavky v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov
 • dobrovoľný príspevok na športovú činnosť detí zamestnancov
 • cestovné náhrady zamestnancov pri pracovných cestách hradené zamestnancovi vo výške ustanovenej zákonom o CN, resp. v nadlimitnej výške; stravovanie na pracovnej ceste poskytnuté zamestnancovi úplne alebo čiastočne bezplatne – daňové posúdenie
 • reklamu a prezentáciu podnikateľskej činnosti daňovníka – existujúce limity, reklamné propagačné predmety v sume max. 17 eur/ks; dary a darčekové poukážky
 • výdavky na duálne vzdelávanie žiakov/študentov stredných odborných škôl; určenie okruhu a výšky výdavkov uhrádzaných žiakom a okruhu výdavkov/príspevkov pre stredné odborné školy a učilištia
 • obstaranie cenných papierov /akcie, dlhopisy, obchodné podiely – možnosti oslobodenia/
 • automobil v podnikaní – automobil v podnikaní, automobil používaný aj na súkromné účely, úpravy základu dane pri automobiloch so vstupnou cenou 48 tis. EUR a viac, škodová udalosť, vyradenie z používania – daňové posúdenie zostatkovej ceny automobilu a budov pri ich predaji
 • DPH u platiteľa/neplatiteľa DPH - pri obstaraní služby, hmotného a nehmotného majetku,
 • možnosti uplatnenia/neuplatnenia zostatkovej ceny vyradeného hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov,
 • členské príspevky – daňová uznateľnosť vzhľadom na povinnosť ich úhrady – povinné/nepovinné (výška príspevku, limity, osobitosti v nadväznosti na § 13 ZDP)
 • tvorbu fondov (osobitosť pri sociálnom fonde)
 • spotreba PHL – zmeny od r. 2020, spôsob stanovenie výšky spotreby PHL, zmeny od roku 2020, elektromobily a spotreba el. energie
 • pohľadávky – tvorba opravnej položky k pohľadávke, daňovo uznaná možnosť postúpenia a odpisu pohľadávky; zmeny platné od r. 2020 a 2021
 • rezervy – uznané za daňový výdavok (rezervy tvorené znížením výnosov)
 • osobnú spotrebu – daňovo neuznané, výdavky uznané v preukázateľnej výške alebo paušálom vo výške 80/20
 • manká a škody, ich daňové posúdenie
 • úroky z úverov a pôžičiek – pravidlá nízkej kapitalizácie
 • ostatné

2. Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 - prezentácia
09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:30 - prednáška

Poplatok s DPH: 50,00 €
Poplatok bez DPH: 41,67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK