všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Online webinár: Aplikácia zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia po implementácii pravidiel projektu OECD BEPS

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 31.5.2022
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, PhD.

Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

Program:

Cieľom seminára je detailne vysvetliť aplikáciu vybraných ustanovení zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluva“) po implementácii pravidiel projektu OECD na zamedzenie erózii základu dane a presunu ziskov. Tieto pravidlá sa vzťahujú na zdaňovanie väčšiny cezhraničných transakcií, ktoré realizujú slovenské fyzické a právnické osoby a tiež iné subjekty so zahraničnými partnermi. Tieto pravidlá budú vysvetlené tiež na príkladoch a modelových situáciách.

 1. Účel „Preambuly“ k zmluve
 2. Zdaňovanie daňovo transparentných entít (článok 1 zmluvy)
 3. Riešenie konfliktu dvojitej daňovej rezidencie (článok 4 zmluvy)
 4. Posudzovanie vzniku a existencie stálej prevádzkarne po implementácii pravidiel na umelé obchádzanie statusu stálej prevádzkarne v prípade komisionárskych zmlúv, výnimiek z definície stálej prevádzkarne a fragmentácii činností (článok 5 zmluvy)
 5. Vysvetlenie procesu korešpondujúcej úpravy základu dane pri dodržaní princípov transferového oceňovania (článok 9 zmluvy)
 6. Zdaňovanie dividend (článok 10 zmluvy)
 7. Zdaňovanie príjmov zo scudzenia majetku (článok 13 zmluvy)
 8. Zefektívnenie procesu riešenia sporov pri aplikácii zmlúv (článok 25 zmluvy)
 9. Opatrenie proti erózii základu dane a presunu ziskov prostredníctvom umiestnenia stálej prevádzkarne v treťom štáte
 10. Účel opatrenia pre obmedzenie výhod zo zmlúv prostredníctvom testu účelu transakcie (PPT pravidlo) a definovania osôb, ktoré majú nárok na výhody zo zmlúv (LOB pravidlo)
 11. Diskusia
Harmonogram:

08:30 – 09:00 - prezentácia
09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:30 - prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF,  aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies