všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Aktuálne témy v oblasti pracovného práva a odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch z pohľadu aplikačnej praxe

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Aktuálne témy v oblasti pracovného práva a odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch z pohľadu aplikačnej praxe
Termín: 21. 10. 2021
Prednášajúci:

JUDr. Radoslava Lichnovská

- vedúca advokátka pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave

Mgr. Tomáš Grell, LL.M.         

- advokát, člen pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave

Advokátska kancelária Taylor Wessing v Bratislave patrí medzi dve najväčšie medzinárodné advokátske kancelárie a celkovo medzi päť najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku.

Program:

1. Najnovšie/pripravované legislatívne zmeny v oblasti pracovného práva

 • Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit)
 • Pripravované legislatívne zmeny viažuce sa k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
 • Pripravované legislatívne zmeny viažuce sa k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami
 • Ďalšie nedávno schválené/pripravované legislatívne zmeny v oblasti pracovného práva (stravovanie zamestnancov, skúšobná doba, zmena pracovnej zmluvy, odstupné a odchodné v prípade smrti zamestnanca, lehota na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru)

2. Odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch z pohľadu aplikačnej praxe

 • Definícia mzdy
 • Jednotlivé druhy a zložky mzdy, ich nastavenie a nárokovateľnosť
 • Uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov
 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • Mzda a mzdové zvýhodnenia v prípade práce nadčas, vo sviatok, v sobotu, v nedeľu a v prípade nočnej práce
 • Mzda pri výkone inej práce
 • Splatnosť mzdy a výplatný termín
 • Zrážky zo mzdy
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Odmeňovanie zamestnancov v kontexte kolektívneho vyjednávania

3. Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 prednáška
12:00 - 12:45 obedová prestávka
12:45 - 14:00 prednáška

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané, je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK