všetky novinky Novinky

všetky články Články


Online webinár: Aktuálne témy DANE Z PRÍJMOV a DPH

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Aktuálne témy DANE Z PRÍJMOV a DPH
Termín: 13. 10. 2020
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy,

- daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Seminár je zameraný na aktuálne témy v oblasti dane z príjmov a DPH.

Aké sú lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 vo väzbe na COVID19? Bola už odvolaná mimoriadna situácia, aké to má dopady na daňové povinnosti?

NOVÁ možnosť - právo na odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015-2018  až do výšky 1.000.000 eur!!! Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali daňové priznanie.

Podstatná zmena platenia preddavkov na daň z príjmov pre mnohé daňové subjekty, úprave pravidiel pre uplatnenie výdavkov na PHL a položiek podmienených zaplatením. Ako posúdiť zdaniteľnosť príjmu dotácie na nájomne, prvá pomoc? Dozviete sa užitočné informácie pre uplatnenie daňových výdavkov ako aj príklady z praxe v oblasti majetku a iné.

V druhej časti si vysvetlíme vybrané príklady na DPH z praxe, napríklad preukazovanie splnenia podmienok oslobodenia pri predaji tovaru do EU po 1.1.2020, príklady na odpočítanie DPH, vznik daňovej povinnosti a iné.

 • Mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti (COVID19) – lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 (kedy vlastne uplynie?)
 • Odpočet „minulých daňových strát“ za rok 2015-2018 až do výšky 1.000.000 eur.  Týka sa aj daňových subjektov, ktoré už podali daňové priznanie!!! (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát na príklade), úprava pravidiel aj pre daňové subjekty s hospodárskym rokom
 • V súvislosti so zlepšením podnikateľského prostredia platia od 21.7.2020 nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov PHL - zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dopad na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
 • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb - daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
 • Vybrané témy na uplatnenie daňových výdavkov (napr. zriadenie internetu pre zamestnanca na homeoffice, mimoriadne výdavky v čase pandémie a mnohé iné)
 • Príspevok „prvá pomoc“ – účtovanie, zdaniteľnosť príjmu
 • Dotácia na nájomné v čase pandémie – účtovanie, zdaniteľnosť príjmu, DPH
 • Nové pravidlá na položky podmienené zaplatením § 17 ods. 19 ZDP od 1.1.2020 v príkladoch (provízie, sprostredkovanie, zmluvné pokuty, manažérske služby, právne služby a iné)
 • Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu; predaj rozostavanej nehnuteľnosti; upozornenie na chyby v zmluvách pri obstaraní nehnuteľnosti; zmluvy o výpožičke od 1.1.2020 a iné)
 • Uplatňovanie zrážkovej dane pri platbe do zahraničia (napr. za software, údržbu softwaru, nájomné)
 • Vybrané príklady k DPH
  • Zmena pravidiel na priradenie prepravy v reťazových obchodoch od 1.1.2020
  • Zhrnutie podmienok pre dodanie tovaru do iného členského štátu podľa § 43 po 1.1.2020 (pravidlá na preukazovanie oslobodenia, ako má vyzerať vzor potvrdenia pri predaji tovaru do EU?, lehota na disponovanie dôkazov pri predaji do EU, upozornenie na časté chyby)
  • Základ dane DPH (čo sa do základu dane zahŕňa a čo nie, bezodplatné dodania po 1.1.2020 – napr. darovanie notebooku zamestnancovi)
  • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy tuzemské, dobropis do EU vykazovanie)
  • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň
  • Príklady na uplatnenie práva na odpočítanie DPH
  • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH (nákup tovaru od zahraničnej osoby, tuzemský reverscharge)
 • Diskusia
Harmonogram:

09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 prestávka
11:50 - 13:30 prednáška
13:30 - 13:45 prestávka
13:45 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Online webinár sa bude konať aj v podobe seminára, viac informácií sa dozviete TU

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK