všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Aktuálne daňové témy DPH a DZP v roku 2022

Seminár sa už uskutočnil
Termín: 26.5.2022
Prednášajúci:

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy,

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

 

Program:
 1. Otázky z praxe rozšírenie inštitútu ručenia za daň od 1.1.2022 na všetkých platiteľov dane - Kedy je odberateľ oprávnený využiť tento spôsob úhrady dane a aké sú jeho dôsledky na dodávateľa a odberateľa? Ako označovať platbu dane? Kde zistiť bankový účet dodávateľa? Uplatní sa ručenie za daň aj na faktúry za dodávky tovarov uskutočnené pred 1.1.2022?
 2. Charitatívna a humanitárna pomoc z pohľadu daní - základ dane pri dodaní tovaru a služieb pre „Ukrajinu“ z pohľadu DPH a Dane z príjmov, dary pre Ukrajinu (materiálne a finančné) a iné
 3. Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na služobné a súkromné účely - aký to má dopad na odpočet DPH pri nákupe, prenájme auta, uplatnenie DPH zo servisu, z nákupu PHL?
 4. Dovoz tovaru z tretích krajín - zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru od 1.1.2022, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 5. Nadobudnutie tovaru z EU
 6. Preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EU (intrakomunitárne dodanie tovaru) a do tretích štátov (vývoz tovaru) – príklady z praxe, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EU v príkladoch
 7. Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy, reklamácia vykonaná treťou stranou pre výrobcu)
 8. Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH - príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, odpočítanie dane neskôr ako právo na odpočítanie vzniklo
 9. Zdaňovacie obdobie platiteľa DPH a jeho zmena - povinná/dobrovoľná zmena, prechod z mesačného na kvartálne zdaňovacie obdobie, resp. naopak
 10. Vznik daňovej povinnosti na vybraných príkladoch z praxe
 11. Oprava základu dane  § 25 – vyúčtovacie faktúry za energie, reklamácia tovaru dodaného do EU, skonto, vrátenie tovaru/zľava z ceny, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky resp. oneskorene doručený opravný doklad
 12. Dodanie stavebného pozemku fyzickou osobou - kedy koná občan v postavení zdaniteľnej osoby? pozor na počítanie obratu, aké podmienky testovať v zmysle judikatúry ESD?
 13. Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov od 1.1.2022 (finančné príspevky, gastrolístky, stravovanie živnostníkov), príspevok zo Sociálneho fondu jeho vplyv na zdanenie
 14. Zvýšenie sadzby stravného a zvýšenie sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy od 1. 5. 2022
 15. Oslobodenie nepeňažných benefitov do 500 eur od 1.1.2022 - pravidlá, podmienky, výnimky kedy sa neaplikuje
 16. Doručený Index daňovej spoľahlivosti – a čo ďalej?
 17. Diskusia
Harmonogram:

08:30 – 09:00 – Prezentácia
09:00 – 10:30 – Prednáška
10:30 – 10:45 – Prestávka
10:45 – 12.15 – Prednáška
12:15 – 12:45 – Prestávka
12:45 – 14.30 – Prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webinára po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

 

Poznámka:

Seminár je zameraný predovšetkým na aktuálne daňové témy, okruhy a problémy v oblasti dane z pridanej hodnoty a v oblasti dane z príjmov v roku 2022. Získajte všetky potrebné relevantné informácie pre vašu prax tak, aby ste predišli chybám a omylom.  

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies