všetky novinky Novinky

všetky články Články


Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018 - účtovné, daňové a technické aspekty

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v roku 2018 - účtovné, daňové a technické aspekty
Termín: 4.10.2018
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

 

Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, SmarTech Solutions SK, s.r.o.

Program:

1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme

 • definícia výskumu a vývoja
 • typy výskumných a vývojových činností v podnikateľskej praxi
 • výskum a vývoj z pohľadu účtovných predpisov a nadviazanie na účely zákona o dani z príjmov

2. Modelové situácie na výskumno-vývojové činnosti

 • príklady z praxe
 • diskusia k prípadom z praxe účastníkov seminára

3. Účtovanie nákladov na výskum a vývoj

 • účtovanie nákladov na výskum a účtovanie nákladov na vývoj
 • podmienky aktivácie výsledkov vývojovej činnosti
 • odpisovanie aktivovaného vývoja

4. Daňová podpora v priebehu vývojového cyklu – odpočet nákladov na výskum a vývoj

 • základné parametre odpočtu nákladov na výskum a vývoj (§ 30c)
 • uplatňovanie vybraných ustanovení § 30c, metodický pokyn FR SR k § 30c
 • zvýšenie odpočtu z 25 % na 100 % od roku 2018
 • príklad
 • projekt výskumu a vývoja, jeho parametre, odporúčanie pri jeho spracovaní

5. Skúsenosti z daňových kontrol v Českej republike

 • najčastejšie chyby pri obhajobe

6. Daňová podpora po ukončení vývojového cyklu – osobitný daňový režim oslobodenia príjmov z využívania vybraných nehmotných aktív, tzv. Patent Box

 • základné parametre opatrenia (§ 13a, § 13b)
 • prípadové štúdie

7. Záver

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, technickí pracovníci zodpovední za oblasť výskumu a vývoja vo firme.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK