všetky novinky Novinky

všetky články Články


NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1.1.2019 (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, info ekasa)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1.1.2019 (zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, info ekasa)
Termín: 13.12.2018
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy,

- daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Od januára 2019 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov, so zameraním najmä na novelu zákona o DPH a novely dane z príjmov prijaté v roku 2018 a iné daňové zákony.

Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý Vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1.1.2019.

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš zmien časti daňových zákonov, ktoré vás zaujímajú.

Schválená Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 - schválené zmeny v tejto oblasti napríklad:

 • Zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistrovaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4)
 • Nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7) - významná zmena pre všetky zdaniteľné osoby
 • Spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane § 8 a § 9)
 • Implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH)
 • Zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16)
 • Rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9)
 • Zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán)
 • Nové kritéria na počítanie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby
 • Obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5
 • Zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.), napr. autá a ich použitie na súkromné účely
 • Vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúra t.j. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g))
 • Rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • Zmeny v oblasti fakturácie
 • Úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81)
 • Doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku
 • Rozšírenie zoznamu prílohy z 10% sadzbou DPH na ubytovacie služby (schválené v NRSR) 23.10.2018

Novely zákona o dani z príjmov prijaté v r. 2018, resp. pripravované na r. 2019:

 • Zákona č. 209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 a odbornom vzdelávaní - nepriama novela zákona o dani z príjmov od 1.9.2018 o úprave nákladov v odbornom vzdelávaní
 • Zákona o dani z poistenia č. 213/2018 Z.z. od 1.1.2019 - väzba na daňové výdavky v zákone o dani z príjmov
 • Zákona č. 112/2018 úľava na dani pre registrované podniky a špecifiká DPH
 • Rekreačné poukazy upravené v novele zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu schválené od 1.1.2019 - kedy vzniká nárok/povinnosť poskytnúť rekreačné poukazy, ktorých zamestnávateľov sa týka povinnosť ich poskytnutia, dopad na zamestnanca z pohľadu zdanenia, oslobodenia, pravidlá ich použitia a iné

Na čo sa pripraviť pri prechode na systém eKASA 2019 (novela zákona o Elektronických registračných pokladniciach) - stručná informácia (fungovanie eKasy, ktorých daňových subjektov sa týka online napojenie pokladníc)

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 15:00 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie, počas celého trvania seminára.

 

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK