všetky novinky Novinky

všetky články Články


Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre roky 2018 a 2019

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre roky 2018 a 2019
Termín: 29.1.2019
Prednášajúci:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

- vyštudoval právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Následne absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“. Michal pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo.

Michal v minulosti pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach (Big4) a medzinárodných a špecializovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa Michal intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej advokátskej praxe, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.

V roku 2018 bol Michal nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.


 

Program:

V najbližšom čase plánuje Ministerstvo financií SR vydať nové usmernenie, ktoré podstatne zmení doterajšie pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní a tieto pravidlá majú platiť aj spätne za rok 2018. Podľa pracovnej verzie tohto dokumentu majú byť zavedené viaceré zjednodušenia predovšetkým pre tuzemské závislé osoby.

Pre zahraničné závislé osoby sa pripravuje okrem vybraných zjednodušení aj sprísnenie pravidiel napr. rozšírením okruhu daňovníkov, ktorí budú potrebovať úplnú dokumentáciu vrátane benchmarkingovej štúdie.

Lektor seminára predstaví najnovšie pravidlá, odporučí najvhodnejšie postupy voči daňovému úradu a tiež ponúkne argumentáciu pre prípad daňovej kontroly.

PROGRAM:

  • Definície závislých osôb - rozdelenie závislých osôb podľa povinnosti viesť dokumentáciu
  • Režimy transferového oceňovania vs. rozsah dokumentácie
  • Nové usmernenie a jeho vzťah k predchádzajúcim usmerneniam (časová pôsobnosť a najdôležitejšie rozdiely)
  • Základné pravidlá pre vedenie dokumentácie (agregácia transakcií, významnosť, tuzemské a zahraničné transakcie, analýza porovnateľnosti)
  • Úplná dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
  • Základná dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
  • Skrátená dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
  • Žiadna dokumentácia (kritéria pre oslobodenie od vedenia dokumentácie)
  • Dokumentácia z pohľadu subjektov v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC
  • Otázky a diskusia
Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 12:45 obedňajšia prestávka
12:45 – 14:45 prednáška
14:45 – 15:30 diskusia
15:30             záver

Poplatok s DPH: 156,00 €
Poplatok bez DPH: 130,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK