všetky novinky Novinky

všetky články Články


Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre roky 2018 a 2019

Prihlásiť sa
Názov: Nové pravidlá pre dokumentáciu o transferovom oceňovaní pre roky 2018 a 2019
Termín: 16.5.2019
Prednášajúci:

JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

- vyštudoval právo na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Následne absolvoval trojročný doktorandský študijný program na katedre finančného a daňového práva UPJŠ, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Dvojité zdanenie a daňové úniky v kontexte transferového oceňovania“. Michal pokračoval v ďalšom postgraduálnom štúdiu na University of Florida, Levin College of Law, Florida, USA, po absolvovaní ktorého mu bol udelený akademický titul LL.M. v odbore medzinárodné daňové právo.

Michal v minulosti pôsobil v popredných medzinárodných poradenských spoločnostiach (Big4) a medzinárodných a špecializovaných advokátskych kanceláriách na Slovensku. Téme daňového práva sa Michal intenzívne venuje aj v rámci svojej súkromnej advokátskej praxe, pričom je autorom početných odborných článkov a odborných publikácií na tému transferového oceňovania a medzinárodného zdaňovania. Tieto témy tiež prednáša na odborných seminároch a konferenciách pre tuzemské a zahraničné závislé osoby.

V roku 2018 bol Michal nominovaný Ministerstvom financií SR za Slovenskú republiku ako nezávislý odborník pre oblasť transferového oceňovania na účely uplatňovania Arbitrážnej konvencie EÚ.


Program:

Ministerstvo financií SR vydalo v decembri 2018 nové usmernenie, ktoré podstatne zmenilo doterajšie pravidlá pre vedenie dokumentácie o transferovom oceňovaní. Tieto nové pravidlá sú pre pre daňové subjekty / závislé osoby veľmi aktuálne, pretože sa uplatňujú aj spätne na rok 2018. Pre zahraničné závislé osoby zaviedlo nové usmernenie napr. sprísnenie pravidiel v podobe rozšírenia okruhu daňovníkov, ktorí budú potrebovať úplnú dokumentáciu vrátane benchmarkingovej štúdie.

Okrem viacerých sprísnení však obsahuje nové usmernenie aj niekoľko zjednodušení pri vedení dokumentácie. Pre efektívne zvládnutie povinností v oblasti transferového oceňovania je preto potrebné sa s novými pravidlami dôkladne oboznámiť.

Lektor seminára predstaví najnovšie pravidlá, odporučí najvhodnejšie postupy voči daňovému úradu a tiež ponúkne argumentáciu pre prípad daňovej kontroly."

PROGRAM:

  • Definície závislých osôb - rozdelenie závislých osôb podľa povinnosti viesť dokumentáciu
  • Režimy transferového oceňovania vs. rozsah dokumentácie
  • Nové usmernenie a jeho vzťah k predchádzajúcim usmerneniam (časová pôsobnosť a najdôležitejšie rozdiely)
  • Základné pravidlá pre vedenie dokumentácie (agregácia transakcií, významnosť, tuzemské a zahraničné transakcie, analýza porovnateľnosti)
  • Úplná dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
  • Základná dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
  • Skrátená dokumentácia (kritéria a obsahové náležitosti)
  • Žiadna dokumentácia (kritéria pre oslobodenie od vedenia dokumentácie)
  • Dokumentácia z pohľadu subjektov v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚC
  • Otázky a diskusia
Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 12:45 obedňajšia prestávka
12:45 – 14:45 prednáška 
14:45 – 15:30 diskusia
15:30             záver

Poplatok s DPH: 156,00 €
Poplatok bez DPH: 130,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK