všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022

Prihlásiť sa
Názov: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov fyzických a právnických osôb na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022
Termín: 2. 12. 2020
Prednášajúci:

Ing. Mária Murínová

- špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v súkromnej sfére a Finančnej správe SR, zúročuje vo svojom terajšom pôsobení na Ministerstve financií SR ako špecialista a odborník na legislatívu dane z príjmov právnických osôb

Program:

1. vymedzenie daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou a obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR

 • sídlo a miesto skutočného vedenia daňovníka
 • fyzické osoby prechádzajúce hranice SR za účelom výkonu závislej činnosti v SR, tzv. pendleri

2. zmeny v definícii daňovníka nespolupracujúceho štátu
3. pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb

 • rozsah daňovníkov podliehajúcich týmto pravidlám
 • vymedzenie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby
 • spôsob zdaňovania priraditeľných príjmov fyzických osôb z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti
 • spôsob zamedzenia viacnásobnému zdaneniu pri výplate príjmov z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti fyzickej osobe
 • výnimky z pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti u fyzických osôb

4. oslobodenie príjmov poskytnutých v rámci aktívnej politiky trhu práce v súvislosti so zmiernením následkov pandémie COVID-19
5. zmeny v zdaňovaní mikrodaňovníka
6. zdroj príjmu daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (§ 16)

 • doplnenie nových zdrojov príjmu a spresnenie existujúcich zdrojov príjmu v SR u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (napr. virtuálna mena, príjem športovca, umelca)

7. zmeny v registračnej a oznamovacej povinnosti od. 1.1.2021 a 1.1.2022

 • registračná a oznamovacia povinnosť pri mieste skutočného vedenia
 • oznamovacia povinnosť (reverzný hybridný subjekt)

8. reverzný hybridný subjekt – implementácia čl. 9a Smernice Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, pre hybridné nesúlady s tretími krajinami od 1.1.2022

 • čo sa rozumie reverzným hybridným subjektom
 • spôsob vymedzenia príjmov a jeho zdaňovanie
 • nadväznosť na existujúce ustanovenia v zákone o dani z príjmov
 • oznamovacia povinnosť reverzného hybridného subjektu

9. rôzne

 • previazanosť opatrení z lex korony v daňovej oblasti s presahom na rok 2021
 • legislatívne zmeny schválené v iných právnych predpisoch a ich vplyv na daň z príjmov

10. diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:53 prednáška
10:30 - 11:00 prestávka
11:00 - 12:30 prednáška

Poplatok s DPH: 60,00 €
Poplatok bez DPH: 50,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Seminár sa bude konať aj v podobe online webinára, viac informácií sa dozviete TU.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK