všetky novinkyNovinky


Najdôležitejšie novinky v DPH od 1.1.2018 plus dôležité témy DPH posledného obdobia

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Najdôležitejšie novinky v DPH od 1.1.2018 plus dôležité témy DPH posledného obdobia
Termín: 18.1.2018
Prednášajúci:

JUDr. Alena Zuziková

- Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Program:

 Najdôležitejšie zmeny v zákone o DPH od 1.1.2018

 • Právna úprava vrátenia zloženej zábezpeky na DPH
 • Spresnenie podmienky pre trojstranný obchod
 • Zmena vzniku daňovej povinnosti pri prepustení tovaru do režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla
 • Zmeny v zdaňovaní služieb cestovného ruchu
 • Daňový zástupca zahraničnej osoby pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného štátu
 • Vrátenie časti nadmerného odpočtu pred začatím daňovej kontroly

Bezodplatné dodanie tovaru a služby

 • Dary
 • Bezodplatné odovzdanie inžinierskych sietí a komunikácii obci
 • Základ dane pri bezodplatných dodaniach tovaru a služby
 • Vybrané rozsudky Súdneho dvora EÚ k téme bezodplatných dodaní tovaru a služby

Odpočítanie dane – judikatúra Súdneho dvora EÚ

 • Vznik práva na odpočítanie DPH
 • Hmotno – právne podmienky na odpočítanie DPH
 • Formálno – právne podmienky na odpočítanie DPH
 • Vybrané rozsudky Súdneho dvora EÚ k téme odpočítania DPH

Diskusia k aktuálnym problémom pri uplatňovaní DPH

 

 

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Ďalší termín:

4.12.2017sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK