všetky novinky Novinky

všetky články Články


Najčastejšie chyby a problémy v praxi - DPH a Daň z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Najčastejšie chyby a problémy v praxi - DPH a Daň z príjmov
Termín: 9.10.2019
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy,

- daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

Pripravili sme pre vás obľúbenú formu seminára, ktorý poukáže na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH a DANI Z PRÍJMOV na príkladoch z praxe.

Chyby robí každý, najmä preto, že sa pričasto menia zákony, ich výklad a podobne. Ako predísť zbytočným chybám a omylom pri aplikácií daňových predpisov Vám na praktických príkladoch vysvetlí skúsená lektorka, odborníčka na daňovú problematiku Ing. Soňa Ugróczy.

Rámcový obsah školenia:

1. BLOK – oblasť DPH

 • Najčastejšie chyby pri registrácií DPH (kto sa musí/môže registrovať, čo nevstupuje do obratu pre účely DPH, odpočítanie DPH pri registrácií)
 • Pravidlá určenia miesta dodania pre účely DPH (služby, tovar, tovar s montážou, napr. vzdelávacie podujatie v zahraničí, skladovacie služby pre zahraničnú osobu, prijaté služby z EU, z tretej krajiny a iné)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH (príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane)
 • Nesprávne určenie základu dane pre účely DPH
 • Nesprávne určenie dňa vzniku daňovej povinnosti
 • Osoby povinné platiť daň správcovi dane (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku, dodanie tovarov a služieb zahraničnou osobou, pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – pozor na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1.1.2019)
 • Obchodovanie s tovarom v EU (kedy sa registrovať v iných štátoch, porušený trojstranný obchod, preukázania oslobodenia pri dodaní tovaru)
 • Chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach
 • Stručná informácia k pripravovanej novele zákona o DPH od 1.1.2020

2. BLOK – oblasť DAŇ Z PRÍJMOV

 • Vybrané aplikačné problémy z oblasti majetku s vplyvom na daň (ocenenie majetku pre daňovú základňu; kedy vzniká právo na daňové odpisovanie majetku; technické zhodnotenie vs. opravy; odpisovanie majetku v nájme; predaj rozostavanej stavby; zmarená investícia a iné)
 • Pozor na nezákonne vyplatené rekreačné poukazy (kto má nárok; aké doklady predložiť, preukazuje sa úhrada? – akým spôsobom; čo v prípade 2 osôb na 1 faktúre a podobne)
 • Daňové vs. nedaňové výdavky na príkladoch
 • Nepeňažné benefity pre zamestnancov ako daňové výdavky spoločnosti (napr. pitný režim; karta vodiča; rôzne kurzy pre zamestnancov; auto pre agentúrnych zamestnancov; dovolenka nad limit zákona; auto na súkromné účely)
 • Chyby pri dodanení záväzkov po lehote splatnosti, odpis záväzku a dopad na základ dane
 • Reklama ako daňový výdavok a jej riziká
 • Preukázanie prijatých služieb (napr. managment fee, poradenské služby, a iné)
 • Najčastejšie chyby pri položkách podmienených zaplatením s vplyvom na základ dane (prenájom, licenčné poplatky, provízie za sprostredkovanie, poradenské a právne služby, certifikáty a iné)
 • Medzinárodné zdanenie (licenčné poplatky a úroky platené do zahraničia, kedy sa uplatní zrážková daň)
 • Náklady, výnosy minulých období a ich dopad na základ dane
 • Transferová dokumentácia – významné rozdiely pôvodného a nového usmernenia s vplyvom na rozsah dokumentácie už za rok 2018
 • Vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov z účtu 413
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK