všetky novinky Novinky

všetky články Články


Mzdy od A do Z: príplatky, dovolenky, poistné zamestnancov/dôchodcov a ich zdaňovanie

Prihlásiť sa
Názov: Mzdy od A do Z: príplatky, dovolenky, poistné zamestnancov/dôchodcov a ich zdaňovanie
Termín: 22. 5. 2020
Prednášajúci:

RNDr. Jana Motyčková – špecialistka v oblasti miezd a odvodov a Ing. Viera Mezeiová  – odborníčka v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

RNDr. Jana Motyčková
- metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je spoluautorka internetovej mzdovej encyklopédie DRAK, spoluautorka mnohých odborných publikácií

Ing. Viera Mezeiová
- odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti z praxe ako aj z metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR.  Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií a skúsenou lektorkou vo svojom odbore. V súčasnosti pracuje v poradenskej spoločnosti ALP Consulting, s.r.o., Bratislava.

Program:

I. časť – Ing. Jana Motyčková

1. Mzdové zvýhodnenia (príplatky) v roku 2020, príklady
- za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
- za prácu v noci
- práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
- kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
- mzdové zvýhodnenia dohodárov

2. Dovolenka v r. 2020
- základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
- zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
- materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
- kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
- preplatenie nevyčerpanej dovolenky
- prečerpaná dovolenka

3. Posudzovanie dôchodcov v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2020
- poberatelia dôchodkov a pracovný pomer v SP
- poberatelia dôchodkov a dohody v SP a ZP
- posudzovanie dôchodkového veku v r. 2020 pre SP a ZP

II. časť – Ing. Viera Mezeiová

4. Charakteristika príjmov, rozdelenie, predmet dane, základ dane

5. Príjmy od dane oslobodené, nové oslobodenia (podľa § 5 aj podľa § 9 zákona o dani z príjmov)
- výpomoc zo sociálneho fondu, 13. a 14. plat, príspevok na rekreácie - podmienky, výška, lehoty, spôsob preukazovania
- doprava - podmienky oslobodenia – zmena
- ubytovanie zamestnancov – zmena
- zdravotné prehliadky nad rámec povinností – zmena
- vzdelávanie zamestnancov – zmena
- oslobodenie príjmu do výšky 500 € (firemné akcie a pod....) – nové
- poukazy od zamestnávateľa na detskú športovú činnosť – nové
- podnikové štipendiá – nové
- plnenia žiakov v rámci duálneho vzdelávania
- príspevok medailistom (LOH, ZOH, paraolympiády, šachové olympiády) - nové
- zvýšenie sumy oslobodenia náhrady škody za viac rokov – nové

6. Nezdaniteľné časti základu dane
- výpočet výšky sumy nezdaniteľných časí základu dane – zmena
- na daňovníka (poberatelia dôchodkov, starobné a výsluhové dôchodky zo zahraničia, podpisovanie vyhlásenia) – zmena
- na manželku/manžela (podmienky a spôsob jej uplatnenia, vlastné príjmy),
- doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier),
- kúpeľná starostlivosť (výška, spôsob preukazovania, nemožnosť súbehu s príspevkom na rekreáciu) – zmena
- spôsob uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri kombinácii príjmov fyzickej osoby (závislá činnosť a SZČO) – nové

7. Daňový bonus na vyživované dieťa, na zaplatené úroky
- potvrdenia o návšteve školy (príloha k DP, okruh zamestnávateľov) - nové
- dvojnásobný daňový bonus na dieťa, striedavá starostlivosť

8. Elektronická komunikácia zamestnanec-zamestnávateľ (pravidlá a podmienky doručovania)
- vyhlásenie - elektronicky podľa vzoru FS SR, listinne
- každoročné podpisovanie vyhlásenia – vypustené

9. Diskusia, rôzne

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK