všetky novinky Novinky

všetky články Články


Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované

Prihlásiť sa
Názov: Mzdy od A do Z: mzda - výška mzdy, sociálne a zdravotné odvody, zdaňovanie miezd (príjmu zo závislej činnosti) zamestnanecké benefity oslobodené od dane verzus zdaňované
Termín: 23. 9. 2020
Prednášajúci:

RNDr. Jana Motyčková – špecialistka v oblasti miezd a odvodov a Ing. Viera Mezeiová  – odborníčka v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti

RNDr. Jana Motyčková
- metodička a programátorka mzdového softvéru, dlhoročná lektorka v oblasti miezd, hlavne sociálneho, zdravotného poistenia, exekučných zrážok a Zákonníka práce. Je spoluautorka internetovej mzdovej encyklopédie DRAK, spoluautorka mnohých odborných publikácií

Ing. Viera Mezeiová
- odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti z praxe ako aj z metodickej a legislatívnej činnosti na Ministerstve financií SR.  Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií a skúsenou lektorkou vo svojom odbore. V súčasnosti pracuje v poradenskej spoločnosti ALP Consulting, s.r.o., Bratislava.

Program:

I. časť – RNDr. Jana Motyčková


1. Mzda a jej výpočet a mzdové zvýhodnenia (príplatky) v roku 2020, príklady

 • za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe a za prácu v noci
 • práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
 • kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
 • mzdové zvýhodnenia dohodárov
 • mzdová evidencia, náležitosti výplatnej pásky

2. Posudzovanie dôchodcov v sociálnom a zdravotnom poistení v roku 2020

 • poberatelia dôchodkov a pracovný pomer v SP
 • poberatelia dôchodkov a dohody v SP a ZP
 • posudzovanie dôchodkového veku v r. 2020 pre SP a ZP

3. Dovolenka v r. 2020

 • základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
 • zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 • materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
 • kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
 • preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 • prečerpaná dovolenka

4. Diskusia

 

II. časť – Ing. Viera Mezeiová


5. Charakteristika príjmov zo závislej činnosti

 • pracovný (služobný, štátnozamestnanecký) pomer, dohody
 • príjmy žiakov a študentov, príjmy dôchodcov v peňažnej a v nepeňažnej forme

6. Príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy od dane oslobodené

 • cestovné náhrady
 • poskytované OOP
 • povinné rehabilitácie, povinná preventívna zdravotná starostlivosť a nepovinná preventívna zdravotná starostlivosť hradená zo sociálneho fondu
 • vzdelávanie a doškoľovanie zamestnancov
 • poukazy od zamestnávateľa na detskú športovú činnosť
 • príspevok medailistom (LOH, ZOH, paraolympiády, šachové olympiády)
 • zvýšenie sumy oslobodenia náhrady škody za viac rokov
 • príspevky na ubytovanie zamestnancov
 • stravovanie na pracovisku versus stravné na pracovnej ceste

7. Nezdaniteľné časti základu dane (NČZD)

 • výpočet výšky súm NČZD
 • výška NČZD na daňovníka u poberateľov dôchodkov, 13. dôchodok
 • spôsob uplatnenia NČZD na daňovníka pri kombinácii príjmov fyzickej osoby (závislá činnosť a SZČO)

8. Daňový bonus na vyživované dieťa

 • potvrdenia o návšteve školy (príloha k DP, okruh zamestnávateľov, ktorým sa neprikladá)

9. Elektronická komunikácia zamestnanec-zamestnávateľ (dohody o elektronickej komunikácii)

 • vyhlásenie na zdanenie príjmov (vypustenie každoročného podpisovania vyhlásenia, zasielanie vyhlásenia elektronicky podľa vzoru FS SR, listinne)
 • oznamovanie zmien na účely nároku na daňový bonus a NČZD (elektronicky, listinne)
 • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (elektronicky, listinne)
 • doručovanie ročného zúčtovania a potvrdenia o príjmoch (náležitosti)

10. Obdobie pandémie - nové lehoty

 • hlásenie, ročné zúčtovanie, preplatky z ročného zúčtovania vykonaného v období pandémie, poukázanie podielu zaplatenej dane

11. Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:30 prednáška
13:30 - 13:45 prestávka
13:45 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Seminár sa bude konať aj v podobe online webinára, viac informácií sa dozviete TU.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK