všetky novinkyNovinky


Majetok - účtovné a daňové odpisovanie od 1.1.2015

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Majetok - účtovné a daňové odpisovanie od 1.1.2015
Termín: 17.4.2015
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Ozimý

Program:

1.    Definícia majetku na účely zákona (účtovné a daňové hľadisko)

1.1. Nehmotný majetok

1.2. Hmotný majetok

1.3. Oddeliteľné súčasti a ich odpisovanie

1.4. Technické zhodnotenie

2.    Definícia vstupnej ceny, zostatkovej ceny (čo všetko tvorí súčasť vstupnej ceny na daňové a účtovné účely)

2.1. Ocenenie majetku na účely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

2.2. Ocenenie majetku na účely daňového odpisovania vo väzbe k jeho nadobudnutiu (kúpa (úver), darovanie, vlastné náklady, ) a komparácia s účtovným hľadiskom

2.3. Vyradenie majetku a daňový dopad zostatkovej ceny na základ dane

3.    Kto je oprávnený odpisovať majetok

3.1. Odpisovanie majetku vlastníkom a inou oprávnenou osobou

3.2. Odpisovanie technického zhodnotenia na prenajatom majetku

4.    Odpisovanie majetku v prípade čiastočného využívania majetku na podnikanie , spoluvlastnícky podiel , v združení bez právnej subjektivity.

5.    Vylúčený majetok z odpisovania

5.1. Vymedzenie majetku vylúčeného z odpisovania

5.2. Zmeny pri inventúrnych prebytkoch hmotného a nehmotného majetku (účtovné vysporiadania inventúrneho prebytku a daňové hľadisko)

6.    Odpisové skupiny a zaradenie majetku do odpisových skupín

6.1. Zmeny v zatriedení majetku v odpisových skupinách (definovanie nových odpisových skupín)

6.2. Zatriedenie nehnuteľností do odpisových skupín podľa ich účelu

7.    Metódy odpisovania

7.1. Rovnomerné odpisovanie a technické zhodnotenie počas doby odpisovania

7.2. Zrýchlené odpisovanie a technické zhodnotenie počas doby odpisovania

7.3. Odpisový plán (účtovné hľadisko)

8.    Odpisovanie majetku obstaraného formou finančného prenájmu a zmeny v prípade spätného lízingu

9.    Vplyv paušalizácie výdavkov podľa § 19 ods. 2 psím. t) na výšku daňového odpisu

10.   Úprava základu dane

10.1. Motorové vozidlá so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur

10.2. Prenájom motorových vozidiel a daňová uznateľnosť odpisov

11.   Prerušenie odpisovania

11.1. Dobroveľné prerušenie odpisovania hmotného majetku

11.2. Povinné prerušenie odpisovania hmotného majetku

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené  študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK