všetky novinkyNovinky


Majetok - účtovné a daňové odpisovanie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Majetok - účtovné a daňové odpisovanie
Termín: 30.10.2017
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Ozimý

- daňový poradca, odborník z praxe

Program:

Majetok obstarany formou finančného prenájmu

 • Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu
 • Predčasné odkúpenie predmetu lízingu
 • Postúpenie lízingu a problémy v praxi
 • Odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania
 • Spätný lízing a DPH
 • Lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou

Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu

 • Prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok
 • Vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku
 • Úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena
 • Prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť

Zaraďovanie majetku

 • Deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia
 • Definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku

Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely

Odpisovanie hmotného majetku

 • Účtovné hľadisko
 • Daňového hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania)

Zaraďovanie budov do odpisových skupín

Technické zhodnotenie

 • Definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku
 • Technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko) - technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov
 • Technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku
 • Ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu

Odpisovanie inventúrnych prebytkov

Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostastková cena pri predaji, likvidácii a škode

 • Pohľad dane z príjmov
 • Pohľad dane z pridanej hodnoty - Predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH; Predaj budovy - správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti

Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle

Uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba)

Predaj (kúpa) a nájom (prenájom) nehnuteľnosti medzi závislými osobami (transferové oceňovanie)

 • Závislé osoby od 1.1.2017
 • Právo zníženia základu dane u závislej osoby

 

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK