všetky novinky Novinky

všetky články Články


IFRS - Leasingy v praktických príkladoch (nový štandard platný o 1.1.2019 a 37 príkladov)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: IFRS - Leasingy v praktických príkladoch (nový štandard platný o 1.1.2019 a 37 príkladov)
Termín: 18. - 19.10.2018
Prednášajúci:

Ing. Jana Mundierová

- od roku 2002 pôsobí ako audítor, vykonáva audit najmä v stavebných a developerských spoločnostiach, spoločnostiach zameraných na ekologickú energetiku, spoločnostiach zameraných na špeciálnu chemickú výrobu, spoločnostiach prevádzkujúcich výrobu a montáž elektrických zariadení, spoločnosti zameranej na poskytovanie kúpeľných služieb, spoločnostiach ktorých predmetom činnosti je kúpa a prenájom nehnuteľností a iných obchodných spoločnostiach. V roku 1994 získala SKAU licenciu na poskytovanie audítorských služieb č. 385 a v rokoch 2008 - 2010 uskutočnila audit v neziskovej organizacii – Slovenskej komore audítorov, kde sa v roku 2010 stala členkou Komisie pre zabezpečenie kontroly kvality auditu SKAU. V roku 2008 získala Diplom IFRS expert, na základe ktorého sa venuje lektorovaniu IFRS kurzov. Okrem lektorskej činnosti poskytuje ekonomické a finančné poradenstvo a vypracovanie a posúdenie podnikateľského zámeru a iné konzultácie.

Program:

Nový spôsob vykazovania operatívneho leasingu, prechod k 1.1.2019 

Zásadná zmena vykazovania dlhodobého prenájmu (napr. nehnuteľnosti)

1. deň

Leasing u nájomcu - príklady:

 • Identifikovanie leasingu
 • Identifikované aktívum
 • Uplatňovanie na porfólio
 • Kombinácia zmlúv
 • Oddeľovanie zložiek leasingovej zmluvy
 • Doba leasingu
 • Vykazovanie leasingu u nájomcu - aktívum s právom na úžívanie a leasingový záväzok
 • Oceňovanie - prvotné a následné oceňovanie
 • Prezentácia a zverejňovanie
 • Výnimky krátkodobý leasing a leasing, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu
 • Variabilné a fixné platby
 • Zaručená a nezaručená zvyšková hodnota
 • Implicitná úroková miera leasingu
 • Prírastková úroková sadzba pôžičky nájomcu

2. deň

Leasing u prenajímateľa - príklady:

 • Klasifikácia leasingu
 • Finančný leasing a operatívny leasing u prenajímateľa
 • Zaručené a nezaručená zvyšková hodnota u prenajímateľa
 • Predaj a spätný leasing
 • Klasifikácia subleasingu

Možnosti prechodu na nový štandard od 1.1.2019 - príklad

Harmonogram:

09:00 - 10:30 začiatok prednášky
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 pokračovanie prednášky
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 14:30 pokračovanie prednášky
14:30 - 14:45 prestávka
14:45 - 16:00 pokračovanie prednášky

Poplatok s DPH: 300,00 €
Poplatok bez DPH: 250,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 2x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK