všetky novinky Novinky

všetky články Články


IAS/IFRS - všeobecný prehľad + zmeny platné pre rok 2018

Seminár sa už uskutočnil
Názov: IAS/IFRS - všeobecný prehľad + zmeny platné pre rok 2018
Termín: 9. - 11.5.2018
Prednášajúci:

Zuzana Nemcová

- lektorka kurzov IAS/IFRS od roku 2015 a súdna znalkyňa v oblastí financií. Má ukončené vzdelávanie ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Pôsobila ako audítorka v jednej z Big4 audítorskej spoločnosti, následne pracovala vo finančno - ekonomickom vedení viacerých nadnárodných spoločností, ktoré reportovali v IAS/IFRS. 

Program:

1. Deň:

 • Úvod do IAS/IFRS
 • Základné princípy IAS/IFRS
 • IAS 1    Prezentácia účtovnej závierky
 • IAS 7    Výkaz peňažných tokov
 • IAS 8    Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch                   a chyby
 • IAS 10  Udalosti po vykazovanom období

2. Deň:

 • IAS 16  Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
 • IAS 17  Lízingy
 • IFRS16 Lízingy
 • IAS 40  Investície do nehnuteľností
 • IAS 38  Nehmotný majetok
 • IAS 36  Zníženie hodnoty majetku

3. Deň:

 • IAS 2     Zásoby
 • IAS 18   Výnosy
 • IAS 11   Zákazková výroba
 • IFRS15  Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi
 • IAS 37   Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
 • IAS 23   Náklady na úvery a pôžičky
Harmonogram:

Platí pre každý deň.
09:00 - 10:30 začiatok prednášky
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 pokračovanie prednášky
12:00 - 13:00 prestávka na obed
13:00 - 14:30 pokračovanie prednášky
14:30 - 14:45 prestávka
14:45 - 16:00 pokračovanie prednášky

 

Poplatok s DPH: 276,00 €
Poplatok bez DPH: 230,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 3x teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Ďalší termín:

11. - 13.6.2018sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK