všetky novinky Novinky

všetky články Články


IAS/IFRS - všeobecný prehľad + zmeny platné pre rok 2018

Seminár sa už uskutočnil
Názov: IAS/IFRS - všeobecný prehľad + zmeny platné pre rok 2018
Termín: 13. - 15.6.2018
Prednášajúci:

Ing. Jana Mundierová

- od roku 2002 pôsobí ako audítor, vykonáva audit najmä v stavebných a developerských spoločnostiach, spoločnostiach zameraných na ekologickú energetiku, spoločnostiach zameraných na špeciálnu chemickú výrobu, spoločnostiach prevádzkujúcich výrobu a montáž elektrických zariadení, spoločnosti zameranej na poskytovanie kúpeľných služieb, spoločnostiach ktorých predmetom činnosti je kúpa a prenájom nehnuteľností a iných obchodných spoločnostiach. V roku 1994 získala SKAU licenciu na poskytovanie audítorských služieb č. 385 a v rokoch 2008 - 2010 uskutočnila audit v neziskovej organizacii – Slovenskej komore audítorov, kde sa v roku 2010 stala členkou Komisie pre zabezpečenie kontroly kvality auditu SKAU. V roku 2008 získala Diplom IFRS expert, na základe ktorého sa venuje lektorovaniu IFRS kurzov. Okrem lektorskej činnosti poskytuje ekonomické a finančné poradenstvo a vypracovanie a posúdenie podnikateľského zámeru a iné konzultácie.

Program:

1. deň
Úvod do medzinárodných účtovných štandardov IFRS

 • Úvod
 • Koncepčný rámec,
 • IAS 1 - prezentácia účtovnej závierky,
 • praktická časť vo forme príkladov,
 • IAS 8 - účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby,
 • IAS 10 - udalosti po vykazovanom období,
 • IAS 37 - rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva,
 • IAS 24 – zverejnenia o spriaznených osobách

2. deň
Dlhodobý majetok

 • IAS 16 - nehnuteľnosti, stroje a zariadenia,
 • IAS 40 - investície do nehnuteľností,
 • IAS 36 - zníženie hodnoty majetku,
 • IAS 20 - účtovanie štátnych dotácii a zverejňovanie štátnej pomoci + príklady,
 • IAS 23 - náklady na prijaté pôžičky,
 • IFRS 5 - dlhodobý majetok na predaj a ukončované činnosti,
 • IAS 38 - nehmotný majetok,
 • Príklady.

3. deň

 • IAS 12 - dane z príjmov,
 • IAS 2 - zásoby,

Nové štandardy

 • IFRS 15 - výnosy zo zmlúv so zákazníkmi,
 • IFRS 16 - leasing

 

 

Harmonogram:

Platí pre každý deň.
09:00 - 10:30 začiatok prednášky
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 12:00 pokračovanie prednášky
12:00 - 13:00 prestávka na obed
13:00 - 14:30 pokračovanie prednášky
14:30 - 14:45 prestávka
14:45 - 16:00 pokračovanie prednášky

 

Poplatok s DPH: 276,00 €
Poplatok bez DPH: 230,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 3x teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK