všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Hmotný a nehmotný majetok

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Hmotný a nehmotný majetok
Termín: 10. 9. 2020
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová

- odborníčka na daň z príjmov. Audítorka – členka SKAu, dlhoročná lektorka odborných seminárov v oblasti dane z príjmov, autorka mnohých odborných článkov a publikácií

Program:

1. Definícia hmotného a nehmotného majetku z pohľadu účtovného a daňového

 • technické zhodnotenie samostatných hnuteľných vecí, budov a stavieb
 • technické zhodnotenie vykonané na:
  • vlastnom majetku
  • prenajatom majetku
  • plne odpísaného majetku
  • nehnuteľnej kultúrnej pamiatke, budove určenej na kúpeľnú starostlivosť
 • výdavky na opravu a údržbu hmotného majetku

2. Hmotný a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania

 • pozemky, umelecké diela
 • majetok bezodplatne nadobudnutý podľa osobitných predpisov

3. Proces obstarávania a oceňovania majetku hmotného a nehmotného majetku

 • spôsoby obstarania hmotného majetku (kúpa, vlastná činnosť, dar, finančný prenájom, ostatné)
 • spôsoby oceňovania majetku, osobitosti oceňovania darovaného majetku a majetku preradeného z osobného užívania do podnikania na účely daňové, vklad ....
 • náklady na obstaranie a uvedenia majetku do užívania
 • náklady, ktoré nevstupujú do ocenenia majetku

4. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku na účtovné a daňové účely

 • odpisové skupiny – nová odpisovaná skupina 0 – pre elektromobily – od r. 2019
 • metódy odpisovania účtovné a daňové
 • zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny podľa zákona o dani z príjmov
 • zvýhodnené odpisovanie hmotného majetku u mikrodaňovníka - od r. 2021
 • zvýhodnené odpisovanie budov určených na bývanie zamestnancov – od r. 2020
 • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
 • prerušenie odpisovania – možnosť alebo povinnosť
 • obmedzenia pri uplatňovaní daňových odpisov ako daňového výdavku
 • obmedzenia pri odpisovaní osobných automobilov
 • obmedzenia pri prenajatom a vypožičanom majetku – zmena od r. 2020

5. Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania

 • spôsoby vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
 • daňová zostatková cena ako uznaný daňový výdavok
 • úprava základu dane v osobitných prípadoch

6. Paušalizácia vo výške

 • 80% versus 20% - pri majetku využívanom na účely podnikania a súkromné účely
 • 80% versus 20% - pri uplatňovaní nákladov na pohonné látky
 • 1% nepeňažného príjmu zamestnanca pri využívaní osobného automobilu na súkromné aj služobné účely

7. Finančný a operatívny prenájom, dotácie na nájomné za obdobie sťaženého užívania

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:30 prednáška
13:30 - 13:45 prestávka
13:45 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Seminár sa bude konať aj v podobe online webinára, viac informácií sa dozviete TU.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK