všetky novinky Novinky

všetky články Články


DPH – PRE KAŽDODENNÚ PRAX

Seminár sa už uskutočnil
Názov: DPH – PRE KAŽDODENNÚ PRAX
Termín: 10.6.2019
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o.

Program:

Cieľom semináru je rozbor kľúčových ustanovení zákona o DPH a vysvetlenie ich väzby vo vzájomných súvislostiach potrebných pre každodennú prax s upozornením aj na zmeny od 1.1.2019.
Vzhľadom na významné daňové riziká DPH je potrebné ovládať túto problematiku, aby ste sa v budúcnosti vyhli dorubeniu dane, resp. zpochybneniu odpočtu DPH na vstupe.

Množstvom praktických príkladov, užitočných informácií v daňovej problematike DPH vás prevedie skúsená lektorka, odborníčka na DPH a daň z príjmov Ing. Soňa Ugróczy.

Zároveň bude upozornené aj na väzbu zákona o dani z príjmov pre uplatnenie daňového výdavku.

Rámcový obsah školenia:

1. Registračná povinnosť v tuzemsku:

 • zmena obratu pre účely DPH od 1.1.2019
 • lehoty na registráciu
 • odlišnosti pre registráciu zahraničných osôb
 • oneskorená registrácia a jej dopady, postup zahraničnej osoby pri oneskorenej registrácií pre daň z titulu dodania stavebných prác inej zahraničnej osobe
 • pojem zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť 

2. Zdaniteľné obchody pre účely DPH:

 • dodanie tovaru  a zásielkový obchod (čo sa považuje za dodanie tovaru, bezodplatné dodanie tovaru, určenie miesta dodania tovaru)
 • nadobudnutie tovaru z EU (§ 11 a § 11a – konsignačný sklad, miesto nadobudnutia tovaru § 17)
 • dovoz tovaru
 • dodanie služby (čo sa považuje za dodanie služby, bezodplatné dodanie služby, refakturácia služieb

3. Oslobodené dodanie tovaru:

 • intrakomunitárne dodanie tovaru § 43 (podmienky preukázania oslobodenia)
 • trojstranný obchod § 45
 • vývoz tovaru § 47 

4. Odpočítania dane podľa § 49 a uplatnenie práva na odpočítanie dane § 51:

 • vznik práva na odpočítanie dane ako aj zákaz odpočtu dane
 • podmienky odpočítania dane (dodanie z tuzemska, uplatnenie odpočítania pri samozdanení, pri nadobudnutí tovaru, pri dovoze tovaru a iné)
 • rozsah odpočítania dane (pozor na koeficient)
 • odpočítanie dane pri použití majetku a služieb na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie § 49 ods. 5
 • vecné a časové podmienky uplatnenia práva na odpočítanie dane
 • úprava odpočítanej dane podľa § 54 – zmena účelu použitia (upozornenie na predaj bytov po 1.1.2019 s uplatneným odpočtom DPH v minulosti)
 • úprava odpočítanej dane pre hnuteľný majetok podľa § 54d – autá na súkromné a firemné účely

5. Základ dane pre účely DPH a jeho oprava,  sadzby DPH a ich správna aplikácia – pozor na ubytovanie s raňajkami po 1.1.2019

6. Pravidlá pre určenie miesta dodania služieb (§ 15 – všeobecné pravidlo a § 16 - výnimky) a ich vykazovanie

7. Vznik daňovej povinnosti § 19  (kedy vzniká daňová povinnosť, opakované a čiastkové dodania, pravidlá pri refakturácií, nadobudnutie tovaru z EU a iné) 

8. Osoby povinné platiť daň správcovi dane § 69 zákona o DPH:

 • komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku
 • dodanie tovaru a služieb zahraničnou osobu
 • neoprávnene uvedenie DPH na faktúre
 • tuzemský prenos daňovej povinnosti (na čo všetko sa vzťahuje, kedy vzniká povinnosť odviesť daň, kto má nárok na odpočítanie dane pri samozdanení, náležitosti faktúry, uplatnenie odpočtu zo záloh a iné)

9. Dodanie stavieb po 1.1.2019 (upozornenie na daňové riziká pri kúpe a predaji nehnuteľnosti):

 • obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností 
 • spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji
 • rozšírenie definície prvej kolaudácie stavby na zrekonštruované nehnuteľnosti (pozor na riziko „hraničných rekonštrukcií“ okolo 40 %)
 • čo sa rozumie pojmom porovnateľná stavba pre účely DPH
 • predaj nehnuteľností skolaudovaných v minulosti a ich prevod po 1.1.2019

10. Nájom bytu, rodinného domu a nájom apartmánu v bytovom dome od 1.1.2019:

 • ako aplikovať prenájom po zmene zákona (staré zmluvy, nové zmluvy, ubytovacia činnosť vs. prenájom)
 • odpočet DPH zo stavebných prác (tuzemské samozdanenie) pre oslobodenom prenájme, odpočet z energií spojených s nájmom
 • koncoročné povinnosti pri oslobodenom prenájme
 • vstupuje neodpočítateľná DPH pri rekonštrukcii do ceny majetku alebo do nákladov?

11. Pravidlá fakturácie:

 • zákonné lehoty  na vyhotovenie faktúry podľa DPH
 • kedy nie je povinnosť vyhotoviť faktúru, možnosť vyhotovenia inou osobu
 • faktúra na účely DPH (zjednodušená faktúra, doklad z ekasy, riadna faktúra, súhrnná faktúra)
 • povinné náležitosti faktúr (správne odkazy na faktúrach)
 • faktúra ako daňový výdavok, a doklad pre odpočet DPH
 • uchovávanie faktúr, elektronické faktúry, cudzojazyčné faktúry

12. Nové záznamové povinnosti pre dodanie tovaru s montážou, pre dodanie nehnuteľnosti 

13. Sankcie a DPH (dodatočné daňové priznanie, pokuty za oneskorené odvedenie dane, dorubenia dane)

14. Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály,teplý obed , občerstvenie počas celého seminára.

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK