všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Daňová asignácia - kto a za akých podmienok môže získať podiel zaplatenej dane, účel a spôsob preukazovania použitia podielu zaplatenej dane

Prihlásiť sa
Termín: 30.5.2022
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových subjektov nezaložených/nezriadených za účelom podnikania

Webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra a EDUCO CONSULT, s.r.o., Žilina

 

Program:

Lektorka sa podrobne venuje problematike „Daňovej asignácie – podielu zaplatenej dane a podmienkam, ktoré musia splniť neziskové organizácie, aby sa mohli stať prijímateľom podielu zaplatenej dane"; účelu použitia takto získaných prostriedkov a spôsobu preukazovania použitia podielu zaplatenej dane, ako aj zverejňovaniu špecifikácie použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku; lehotám a dôsledkom neplnenia podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov.

 1. Poskytovateľ podielu  zaplatenej dane
   • kto a za akých podmienok je oprávnený poskytnúť podiel zaplatenej dane,
   • spôsob poskytnutia podielu zaplatenej dane fyzickou a právnickou osobou,
   • výška a lehota poskytnutia podielu zaplatenej dane poskytovateľom.
 1. Správca dane – podmienky a lehota poskytnutia zaplatenej dane, vedenie ročného prehľadu prijímateľov
 2. Prijímateľ podielu zaplatenej dane – práva a povinnosti vrátane zmien platných a účinných od 1. januára 2022
   • ako sa stať prijímateľom podielu zaplatenej dane,
   • povinnosti prijímateľa po obdržaní podielu zaplatenej dane,
   • použitie podielu zaplatenej dane,
   • spôsob preukazovania a zverejnenia použitia v Obchodnom vestníku, výnimky vyplývajúce zo zákona Lex korona,
   • sankcie za porušenie podmienok prijímateľom.
 1. Príklady z praxe a upozornenia na vyskytujúce sa chyby.
 2. Diskusia – možnosť zaslania otázok lektorke aj vopred, prostredníctvom e-mailu
Harmonogram:

08:30 – 09:00 - prezentácia

09:00 – 11:00 - prednáška

Poplatok s DPH: 54,00 €
Poplatok bez DPH: 45,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru po dobu 30 kalendárnych dní od termínu konania, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies