všetky novinkyNovinky


Daňový výdavok 2017 v praxi a vybrané problémy z pohľadu zákona o dani z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňový výdavok 2017 v praxi a vybrané problémy z pohľadu zákona o dani z príjmov
Termín: 27.11.2017
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Ozimý

- daňový poradca, odborník z praxe

Program:
 • Základné pojmy na daňové účely (daňový výdavok, zdaniteľný príjem, základ dane, príjem...)
 • Paušalizácia výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby
 • Výdavky na reklamu, obchodné vzorky a reklamné predmety
 • Špecifikácia daňového výdavku podľa § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a to najmä:
  • Výdavky na používanie motorového vozidla - PHL, daň z motorových vozidiel, poistky, používanie motorového vozidla zamestnancom
  • Postúpenie a odpis pohľadávok (napr. dlžník zaniknutý ex offo)
  • Škoda
  • Benefity (napr. vitamínové balíčky)
  • Výdavky na stravovanie zamestnancov
  • Pitný režim a pracovné oblečenie
 • Výdavky spojené s prenájmom u prenajímateľa a nájomcu
 • Rezervy ako špecifický daňový výdavok
 • Vybraný okruh nedaňových výdavkov ako pokuty, penále, likvidácia tovaru...
 • Definícia príslušenstva k pohľadávke
 • Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky ako daňovo uznaný náklad ( úroky z omeškania, zmluvné úroky )
 • Úprava základu dane pri vyčíslení výsledku hospodárenia (pripočítateľné a odpočítateľné položky od základu dane) a to najmä:
  • Kurzové rozdiely
  • Opravy chýb minulých účtovných období
  • Výdavky zahrňované do základu dane po zaplatený
  • Softvér nájom verzus tovar
  • inventúrne prebytky, zmarené investície
 • Uplatňovanie daňovej straty
 • Minimálna daňová povinnosť u fyzických osôb
 • Ostatné kapitálové fondy – uznanie vkladu ako daňový náklad pri predaji finančnej investície
 • Daňová licencia
 • Zmeny v oblasti dane z príjmov
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30 pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30 teplý obed

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK