všetky novinky Novinky

všetky články Články


Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Prihlásiť sa
Názov: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020
Termín: 16. 4. 2020
Prednášajúci:

Ing. Eva Ivaničová


- špecialista a odborník na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). Pôsobila niekoľko rokov ako metodik správy daní Finančného riaditeľstva SR, v súčasnosti pracuje na Ministerstve financií SR, odbore pre legislatívu a správu daní. Publikuje odborné články a lektoruje odborné semináre pre verejnosť za oblasť daňového poriadku.

Program:

1. Daňová kontrola – postup správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole

a/ začatie, priebeh, ukončenie daňovej kontroly, lehoty na vykonanie daňovej kontroly  

 • účel daňovej kontroly
 • ako začína daňová kontrola
 • kde sa vykonáva daňová kontrola
 • čo robiť ak daňová kontrola trvá dlhšie ako 1 rok?

b/ postup správcu dane, práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole

 • výsluch svedka verzus podanie vysvetlenia,
 • výzva na vyjadrenie k dokladom, o ktorých má správca dane pochybnosti

c/ protokol, čiastkový protokol

 • obsah protokolu,
 • úkon smerujúci na vyrubenie dane

d/ prerušenie daňovej kontroly

 • zákonné dôvody prerušenia lehoty na výkon daňovej kontroly

2. Určenie dane podľa pomôcok

 • zákonné dôvody 

3. Daňové konanie

 • začiatok, prerušenie, zastavenie konania, účastníci daňového konania
 • vyhľadávacia činnosť, miestne zisťovanie

4. Vyrubovacie konanie

 • po daňovej kontrole, vyrubovací rozkaz, zánik práva vyrubiť daň, skrátené vyrubovacie konanie

5. Opravné prostriedky, odvolacie konanie

6. Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2020

 • účinnosť plnomocenstva
 • zmeny v elektronickom doručovaní písomností finančnej správe
 • postup pri registrácii - registrácia z úradnej moci, oznamovacie povinnosti
 • daňové preplatky – vrátenie; daňové nedoplatky - oddlženie fyzických osôb
 • nový spôsob exekúcie – zadržanie vodičského preukazu
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 12:50 prednáška
12:50 - 13:00 prestávka
13:00 - 14:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK