všetky novinky Novinky

všetky články Články


Daňové priznanie PO za rok 2019

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie PO za rok 2019
Termín: 27. 2. 2020
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

- je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Od roku 2010 pracuje Ministerstve financií SR, na oddelení dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:

1. Právna úprava daňových priznaní

povinnosť podania daňového priznania
lehota na podanie daňového priznania a možnosť predĺženia lehoty
druhy daňových priznaní a spôsob ich podania
preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania a vyrovnanie celoročnej dane

2. Legislatívne zmeny platné a účinné od 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020 s vplyvom na vyplňovanie tlačiva daňového priznania

úľava na dani pre registrované sociálne podniky
nové pravidlá pre odpisovanie elektroautomobilov
uplatnenie výdavkov na výskum a vývoj
nové pravidlá pre výpočet preddavkov na daň z príjmov

3. Výklad jednotlivých oddielov a riadkov tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb platného k 1.1.2018

stručný prehľad najdôležitejších zmien tlačiva
pripočítateľné a odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia

  • predmet dane a príjmy oslobodené od dane
  • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní technického zhodnotenia alebo opráv na prenajatom majetku
  • výdavky daňovo uznané len po zaplatení
  • odpisy hmotného a nehmotného majetku – prerušenie odpisovania, osobitosti pri nájme osobných automobilov
  • tvorba opravnej položky, odpis a postúpenie pri pohľadávkach
  • tvorba rezerv
  • výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety

úprava základu dane o položky naviazané na vyčíslený základ dane – členské príspevky, duálne vzdelávanie, sponzorské v športe, zápis osobného vozidla do evidencie
odpočet daňovej straty
odpočet výdavkov na výskum a vývoj
stanovenie platenia preddavkov na nasledujúce zdaňovacie obdobie

 4. Súvislý príklad na vyplnenie daňového priznania

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK