všetky novinky Novinky

všetky články Články


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018
Termín: 14.12.2018
Prednášajúci:


Ing. Peter Horniaček

- Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Program:

Program

 1. Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2018
 • Termín a spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane v roku 2019
 • Vznik povinnosti podať daňové priznanie
 • Preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane
 • Riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie
 • Aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad, zmeny v poučení k vyplneniu tlačiva
 1. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2017 a 1.1.2018 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO
 2. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:
 • Zavedenie zdaňovania dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku od roku 2017, osobitný základ dane pre zdanenie týchto príjmov
 • Položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia
 • Úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, nová dokumentácia k transferovému oceňovaniu pre rok 2018
 • Nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia vykonaného nájomcom
 • Vstupná cenu finančného majetku
 • Opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
 • Vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie
 • Výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby
 • Odpisy majetku poskytnutého na prenájom
 • Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení
 • Ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky
 • Položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe)
 • Odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu
 • Zápočet daňovej licencie
 • Odpočet daňovej straty
 • Vyplnenie ostatných častí daňového priznania

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:45 prvá časť prednášky
10:45 - 11:00 prestávka
11:00 - 12:45 druhá časť prednášky
12:45 - 13:45 obed
13:45 - 15:15 tretia časť prednášky
15:15 - 15:45 diskusia

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK