všetky novinkyNovinky


Daňové konanie a daňová kontrola, novela Daňového poriadku od 1.1.2017

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové konanie a daňová kontrola, novela Daňového poriadku od 1.1.2017
Termín: 25.11.2016
Prednášajúci:

JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

- daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov, členka metodických komisií  SKDP pre správu daní a pre  daň z príjmov fyzických osôb,  advokátka špecializujúca sa na daňové spory, vysokoškolský pedagóg v odbore správne právo, uznávaná lektorka Akadémie daňových poradcov a  Slovenskej realitnej akadémie.

Program:

Cieľom seminára je poukázať na vybrané okruhy problémov pri aplikácii  zákona upravujúceho oblasť daňového konania a daňovej kontroly - zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zmeny právnej úpravy účinné od 01.01.2017, a na aktuálnu  judikatúru súdov Slovenskej republiky v danej oblasti.
Obsah seminára:

 • Základné zásady daňového konania, uplatňovanie ústavných princípov a ochrana základných práv a slobôd v daňovom konaní a pri daňovej kontrole, možnosť aplikácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
 • Daňová kontrola
  • Začatie, priebeh a ukončenie daňovej kontroly a následné vyrubovacie konanie
  • práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane, nahliadanie do spisu, miestne zisťovanie vs. výsluch svedka,
  • daňová kontrola ako možný nezákonný zásah a možnosti obrany daňového subjektu proti nezákonne vedenej daňovej kontrole
 • Dokazovanie
  • právna úprava dokazovania, dôkazné bremeno, hodnotenie dôkazov
  • časté nedostatky pri dokazovaní z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Diskrečná právomoc daňových orgánov a jej obmedzenia
 • Novela Daňového poriadku účinná od 01.01.2017
 • Preskúmanie rozhodnutí a postupu daňových orgánov súdmi - zmeny od 01.07.2016
 • a najčastejšie pochybenia daňových subjektov  v daňovom konaní vo vzťahu k následnému súdnemu konaniu
 • Aktuálna judikatúra Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva k preberanej problematike
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK