všetky novinkyNovinky


Daňové aspekty obchodných záväzkových vzťahov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové aspekty obchodných záväzkových vzťahov
Termín: 6.9.2011
Prednášajúci:

JUDr. Ľubica Masárová, dipl. ekonóm, daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov, členka metodických komisií  SKDP pre správu daní a pre  daň z príjmov fyzických osôb,  advokátka špecializujúca sa na daňové spory, vysokoškolský pedagóg v odbore správne právo, uznávaná lektorka Akadémie daňových poradcov a  Slovenskej realitnej akadémie.

Program:
 • Pojem obchodné záväzkové vzťahy, tzv. nepomenované zmluvy, právny režim zmlúv uzatvorených v súvislosti s podnikateľskou činnosťou a upravených ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku;
 • Právny úkon - pojem, náležitosti, výklad, absolútna a relatívna neplatnosť právneho úkonu a možné daňové dopady. Posudzovanie skutočného obsahu právneho úkonu správcami dane vs. právny úkon, ktorý svojim obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, pojem zneužitie práva;
 • Premlčanie - pojem, dôsledky, posudzovanie premlčania istiny záväzku a úrokov, spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby, premlčanie vs. zánik záväzku;
 • Odstúpenie od zmluvy a jeho právne dôsledky;
 • Obsah zmlúv, požiadavky na úpravu práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k otázke dokazovania pri daňovej kontrole a unesenia dôkazného bremena v daňovom konaní;
 • Niektoré vybrané zmluvy a ich daňové aspekty: 

- Nájomná zmluva (výška nájomného a možnosť "prekvalifikácie" nájomnej zmluvy na zmluvu o výpožičke, daňové dopady (daň z príjmov i DPH) zmluvných ustanovení upravujúcich opravy a technické zhodnotenia vykonané nájomcom u nájomcu a prenajímateľa, daňový režim vzájomných kompenzácií, pojmy "nájom" a "nehnuteľnosť" z pohľadu DPH, režim "odmeny" za predčasné vzdanie sa nájmu, prevod práv a povinností z nájomnej zmluvy;

- Kúpna zmluva vs. Zmluva o dielo (rozlíšenie zmluvných typov, pojmy "vec, súčasť veci, príslušenstvo veci", dodanie tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva - daňové aspekty, vlastnícke právo k zhotovovanému dielu, splnenie záväzku zo zmluvy o dielo z hľadiska vzniku daňovej povinnosti, cena diela, požiadavky na zmluvu z hľadiska posudzovania paralelne vykonávaných opráv a technického zhodnotenia);

- Zmluva o sprostredkovaní, Mandátna zmluva.

 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 15:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 85,00 €
Poplatok bez DPH: 70,83 €
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK