všetky novinky Novinky

všetky články Články


Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na praktickom príklade až do tlačiva

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2018 na praktickom príklade až do tlačiva
Termín: 4.2.2019
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy,

- daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb ako aj dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH  a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb na základe praktického príkladu (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

Daňová závierka 2018 – právnické osoby

 • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane,predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
 • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy nezahrnované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a mnohé iné)
 • Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
 • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2018 (napr. PHL, odpisy prenajatého majetku, vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie a iné)
 • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP
 • Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2018
 • Diskusia

 

OD 14:30 HOD. BONUSOVÁ PREDNÁŠKA - STRESS MANAŽMENT WORKSHOP - Ako v čase uzávierok všetko stihnúť a zabrániť vyhoreniu?

 • Aj Vás v noci zobúdzajú zlé sny o chybách v daňovom priznaní?
 • Oblieva Vás studený pot pri pomyslení na počty v daňovej závierke?
 • Cítite sa pod tlakom, či stihnete všetky úlohy do stanoveného termínu, ktorý sa nezadržateľne blíži?

Kladiete si otázku, či sa toto dá vôbec zvládnuť? Odpoveď je áno! Schopnosť odolávať stresu a tlaku okolia sa volá reziliencia a dá sa postupne trénovať. Prispievajú k tomu zručnosti, ktoré získavame počas života, ale i schopnosť plánovať, riešiť problémy, komunikačné zručnosti a zvládanie emócií. 

 • Ako teda môžeme trénovať rezilienciu?
 • Čo nám pomôže byť psychický odolnejší a zvládať nával práce bez ujmy na zdraví?

Viac sa dozviete na Workshope s Dušanom Straňákom, ktorého súčasťou bude aj cvičenie 100%WORK vs 100%REST, vďaka ktorému sa naučíte ako predísť vyhoreniu.

Dušan Straňák

- lektor a konzultant spoločnosti Balanced HR s.r.o., študoval ekonómiu a manažment. Pôsobil na rôznych manažérskych pozíciach, ako aj na pozícií projektového koordinátora či obchodného riaditeľa na Slovensku ale aj v zahraničí. Okrem iného pomáha plánovať spoločnostiam stratégiu a projekty, ale sústreďuje sa na coaching a mentoring svojich klientov. Špecializuje sa na rozvíjanie kreativity, komunikačných zručností, taktík lídrov, predajné, prezentačné a presviedčacie schopnosti.

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

od 14:30 - 15:30 hod. BONUSOVÝ WORKSHOP PRE ÚČASTNÍKOV - STRESS MANAŽMENT - Ako v čase uzávierok všetko stihnúť a zabrániť vyhoreniu?

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie, počas celého trvania seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK