všetky novinky Novinky

všetky články Články


Dane z príjmov právnických osôb – aktuálne problémy rokov 2019 a 2020

Prihlásiť sa
Názov: Dane z príjmov právnických osôb – aktuálne problémy rokov 2019 a 2020
Termín: 22. 1. 2020
Prednášajúci:

Ing. Mária Dimitrovová

- dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb, lektorka odborných seminárov pre verejnosť

Program:

1. Príjmy právnickej osoby: zdaniteľné verzus nezdaňované (nezahrnované do základu dane)
2. Zdaňovacie obdobie a podanie daňového priznania k dani z príjmov PO
3. Vybrané úpravy základu dane a vybrané daňové výdavky

 • kontrolovaná transakcia a transferové oceňovanie
 • vybrané nákladové položky uznané za daňový výdavok po zaplatení
 • finančný prenájom
 • záväzky a ich vplyv na základ dane
 • pohľadávky – zmeny v tvorbe opravných položiek
 • oprava chýb minulých účtovných období
 • duálne vzdelávanie a daňové výdavky
 • dlhodobý hmotný majetok – obstaranie, odpisovanie, vyraďovanie,
 • osobné automobily a ich vplyv na základ dane
 • osobitná úprava základu dane u predajcov nových motorových vozidiel
 • spotreba PHL – spôsob preukazovania, ich zahrnovanie do základu dane
 • pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov (zamestnanecké benefity, náklady na stravovanie, rekreačné poukazy, ...)
 • reklama – uznanie za daňový výdavok

4. Umorovanie daňových strát – nové podmienky
5. Zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj od základu dane
6. Daň, preddavky na daň, zápočet daňovej licencie
7. Osobitný základ dane pri odchode a presune majetku - exit tax
8. Stručný prehľad zmien zákona o dani z príjmov z pohľadu PO od r. 2020
9. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 78,00 €
Poplatok bez DPH: 65,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK