všetky novinkyNovinky


Daň z príjmov právnických osôb, postup pri prechode na euro z pohľadu dane z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z príjmov právnických osôb, postup pri prechode na euro z pohľadu dane z príjmov
Termín: 27.1.2009
Prednášajúci:

Ing. Daniela Miháliková, Daňové riaditeľstvo SR

Program:
 • Postup pri prechode na euro z pohľadu dane z príjmov (Zákon z 28. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike (Euro zákon), Zákon 659/2007 Z.z. v znp o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Generálny zákon), Vyhláška 75/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely).
 • Vybrané okruhy problémov zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o dani z príjmov:
  leasing (zmeny v jeho posudzovaní),
  závislé osoby (odlišnosti v zdaňovaní),
  nezdaniteľné časti za rok 2008,
  návrh na zavedenie zamestnaneckého bonusu,
  zmeny v oslobodených príjmoch,
  nakladanie s pohľadávkami a záväzkami, vplyv na základ dane,
  tvorba opravných položiek a rezerv a vysporiadanie rozdielov,
  zmeny v daňových a nedaňových výdavkoch,
  úpravy v odpočte daňovej straty,
  platenie a vyberanie dane.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie, káva, čaj, minerálka
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH:
Poplatok bez DPH:
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Tento seminár sa už uskutočnil. Pre aktuálnu ponuku seminárov kliknite SEM.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK