všetky novinky Novinky

všetky články Články


Aktuálne/vybrané oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve

Prihlásiť sa
Názov: Aktuálne/vybrané oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve
Termín: 17. 4. 2020
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

Program:

1. rekapitulácia hlavných legislatívnych zmien v oblasti postupov účtovania podnikateľov a zákona o účtovníctve praktickou formou:

  • stručný výklad legislatívy
  • vysvetlenie dopadu na účtovnú závierku a upozornenie na najčastejšie chyby v praxi

2. zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľností určených na predaj – spoločné a rozdielne znaky, rozlíšenie správneho účtovania u zhotoviteľa; zákazková výroba so stratou;

3. účtovanie o nedokončenej výrobe v súvislosti s výstavbou nehnuteľností

4. úvahy nad tvorbou opravných položiek k dlhodobému majetku, nedokončeným investíciám

5. súvisiace oblasti účtovania, napr. dlhodobý nehmotný majetok, rezervy, odložená daň, vybraný okruh účtov časového rozlíšenia

6. vybrané okruhy, napr. podielové účasti – ich definícia, klasifikácia ocenenie; pôžičky medzi prepojenými účtovnými jednotkami a v rámci podielových účastí

7. goodwill – vznik, analýza, ekonomická interpretácia, účtovanie, odpisovanie

8. nepeňažné vklady – ocenenie, účtovanie na strane vkladateľa a prijímateľa, dopady rozdielneho ocenenia majetku

9. pohyby vo vlastnom imaní – kapitálový fond z príspevkov, usporiadanie výsledku hospodárenia

10. predaj podniku alebo časti – stručná rekapitulácia

11. zlúčenie, splynutie, rozdelenie – podstata a účtovné súvislosti

12. podsúvahová evidencia – oblasti, spôsob a význam účtovania, prepojenie na obsah poznámok

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 obed
11:50 - 13:00 prednáška
13:00 - 13:10 prestávka
13:10 - 14:10 prednáška
14:10 - 14:20 prestávka
14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Účastníci môžu posielať otázky lektorke do 12. 4. 2020 a program seminára bude doplnený o ilustratívne príklady k otázkam.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK