všetky novinky Novinky

všetky články Články


Aktuálne otázky z DPH a dane z príjmov právnických osôb v roku 2018

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Aktuálne otázky z DPH a dane z príjmov právnických osôb v roku 2018
Termín: 26.4.2018
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- spoločnosť PKF TAX, s.r.o., daňová poradkyňa SKDP, člen metodicko-legislatívnej komisie SKPD pre DPH, asistent audítora SKAu. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty.

 

 

Program:

Prehľad o aktuálnych otázkach k problematike DPH a dane        z príjmov právnických osôb v roku 2018, na konkrétnych príkladoch z praxe. Upozornenie na zmeny, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2018. 

1. Aplikačné problémy zákona o DPH po 1.1.2018

 • aplikácia prenesenia daňovej povinnosti podľa § 69 ods.      12 písm. f) a g) zákona o DPH po zrušení limitu 5000 eur     vo faktúre pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie (nákup ryže, byl. čajov       pre hotely, reštaurácie a uplatnenie práva na odpočítanie DPH, nákup/predaj tovaru cez ERP, nákup v maloobchodnej predajni, overovanie odberateľa, účtovanie DPH a iné)
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností § 38  - riziká nesprávne režimu DPH, úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, zmena účelu použitia IM v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje            na všetky stavby (nielen budovy)
 • zmena podmienok uplatňovania trojstranného obchodu      pre prvého odberateľa
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie § 65 (informácia                  k prechodnému obdobiu)
 • usmernenie k uplatňovaniu oslobodenia od dane služieb vzťahujúcich sa na dovážaný tovar podľa § 48 ods. 8 ZDPH (spresnenie výkladu § 47 ods. 6 priama súvislosť                   pri službách poskytnutých vývozcovi, dovozcovi)
 • zmena uplatňovania ručenia za daň po 1.1.2018

2. Vybrané témy zákona o dani z príjmov po 1.1.2018          a povinnosti pri vyplácaní dividend fyzickým osobám          po 1.1.2018

 • aplikačné problémy uplatňovania zrážkovej dane pre tzv. digitálne platformy po 1.1.2018 (napr. booking, expedia, uber a mnohé iné); interpretačný výklad MFSR k danej téme
 • zmeny po 1.1.2018 v uplatňovaní daňových výdavkov zamestnávateľa na dopravu zamestnancov § 19 ods.           2 písm. s) ZDP a oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancom
 • príležitostná činnosť fyzických osôb ako príjem oslobodený od dane po novom od 1.1.2018
 • závislé osoby a ich vymedzenie od 1.1.2018
 • dividendy fyzických osôb pri ich výplate po 1.1.2018 (posúdenia režimu zdanenia dividend podľa zákona o dani     z príjmov, sadzby dane, výška zdravotných odvodov, oznamovacie povinnosti)

3. Informácia k novele obchodného zákonníka č. 264/2017    Z. z. s dopadom na daňové výdavky - „problematika kapitálových fondov  účet 413“

4. Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:40 prestávka, občerstvenie
10:40 - 12:10 pokračovanie prednášky
12:10 – 12:50 teplý obed, žrebovanie tomboly
12:50 - 14:15 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Ďalší termín: 21.5.2018sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK