všetky novinky Novinky

všetky články Články


Aktuálne oblasti účtovania pre podnikateľov

Prihlásiť sa
Názov: Aktuálne oblasti účtovania pre podnikateľov
Termín: 28.5.2019
Prednášajúci:

Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

- audítor od roku 2003, vykonáva audity individuálnych účtovných závierok obchodných spoločností (zostavených podľa slovenskej aj medzinárodnej legislatívy), družstiev, samospráv a ich komponentov, rovnako audity konsolidovaných účtovných závierok tak obchodných spoločností (právny rámec IAS/IFRS) ako aj samospráv; znalosť medzinárodných účtovných štandardov (IAS, IFRS); skúsenosti so zavedením IAS/IFRS v obchodných spoločnostiach; štúdium ACCA; od roku 2005 publikačná a prednášková činnosť; členka pracovnej komisie Kontroly kvality audítorskej dokumentácie pri SKAU; poradenstvo v oblasti špecifických účtovných oblastí, napríklad podnikových kombinácií, goodwillu, účtovnej metodológie

Program:

1. Rekapitulácia hlavných legislatívnych zmien v zákone o účtovníctve (účinné od 1. 1. 2018)

2. Výklad novelizovaných postupov účtovania podnikateľov 2018 – 2019 v znení platnom od 1. januára 2019 praktickou formou hlavne v oblasti podielových účastí, pôžičiek, vlastného imania so zameraním na účtovanie kapitálových fondov z príspevku (peňažných aj nepeňažných), väzby na Obchodný zákonník; účtovanie pohľadávok/záväzkov voči spoločníkom, členom družstiev, prepojenie na účtovnú závierku, ostatné zmeny v prehľade, najčastejšie chyby v praxi.

3. Zopakovanie účtovania špecifických oblastí účtovníctva (zákazková výroba, odložené dane, zrušenie spoločnosti bez likvidácie, dlhodobý nehmotný majetok vrátane goodwillu, iné podľa požiadaviek účastníkov.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, najneskôr do 20. mája 2019 a program seminára bude doplnený o ilustratívne príklady k otázkam.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK