všetky novinky Novinky

všetky články Články


Aktuálne o verejnom obstarávaní

Názov Aktuálne o verejnom obstarávaní
Termín 22. 10. 2020
Prednášajúci

Mgr. Katarína Duchoňová

- advokátka a vedúci partner SMA advokátska kancelária, s. r. o., Bratislava, poskytujúcej právne služby najmä zahraničným spoločnostiam, ktoré sa na Slovensku uchádzajú o zákazky a realizujú veľké investičné projekty z oblasti infraštruktúry, energetiky, obrany a IT. Väčšina týchto projektov sa realizuje formou verejného obstarávania, vďaka čomu nadobudla dlhoročné skúsenosti pri príprave ponúk, ako aj v rámci revíznych postupov vo verejnom obstarávaní.
- od roku 2015 pôsobí ako právny expert pre obstarávanie realizované na základe pravidiel EBOR na projekte vyraďovania 1. bloku Jadrovej Elektrárne Jaslovské Bohunice. Vďaka pôsobeniu materskej kancelárie na talianskom trhu sa venuje aj verejnému obstarávaniu podľa talianskych právnych predpisov a európskej legislatíve a judikatúre na poli verejného obstarávania. Viac informácií nájdete na www.sma-co.eu

Poplatok s DPH 78,00 EURO
Prihlášky

OSOBNÉ ÚDAJE
FAKTURAČNÉ ÚDAJEINFORMÁCIE

Účastnícky poplatok zahŕňa vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed.

Potvrdenie registrácie spolu so zálohovou faktúrou Vám zašleme do 3 pracovných dní od odoslania prihlášky.

Poplatok za seminár je potrebné zaplatiť pred konaním seminára. Celkovú sumu s DPH uhraďte prevodom na bankový účet 2623040147 / 1100; IBAN: SK28 1100 0000 0026 2304 0147. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry. Vyúčtovaciu faktúru obdržíte v deň konania seminára. Ak sa seminár nekoná v mesiaci, v ktorom sme obdržali zálohovú platbu, bude vám zaslaná aj faktúra k prijatej zálohovej platbe.

Zastúpenie prihláseného účastníka je možné
, po oznámení organizátorovi, bez ďalšieho poplatku. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Pri neúčasti na seminári resp. odhlásení v termíne 3 pracovné dni pred termínom konania seminára je splatný celý účastnícky poplatok.

Vyplnením tohto formulára dávam v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním uvedených osobných údajov spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na účel registrácie na uvedené podujatie.

To, ako chránime Vaše osobné údaje nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

Vyplnením tohto formulára súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kontaktná osoba: Veronika Šišovská, tel.: +421 907 288 521, e-mail: Veronika.Sisovska@sfera.sk​


 
sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK