všetky novinky Novinky

všetky články Články


Ako predať alebo kúpiť firmu (ako minimalizovať riziká a maximalizovať zisk)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Ako predať alebo kúpiť firmu (ako minimalizovať riziká a maximalizovať zisk)
Termín: 22.5.2019
Prednášajúci:

Mgr. Ing. Radoslav Polaček

- dlhodobo sa profesionálne venuje problematike oceňovania spoločností, predajom firiem a investíciám do inovatívnych spoločností. Skúsenosti z oblasti transakcií získal najmä na medzinárodných projektoch v poradenskej spoločnosti Ernst & Young so zameraním na fúzie, akvizície a oceňovanie podnikov. Pôsobil tiež v bankovom sektore v oblasti riadenia rizík a firemného financovania. Vyštudoval Ekonomickú fakultu TU Košice so zameraním na financie, bankovníctvo a investovanie, a získal tiež Risk Diploma Path na Bocconi School of Management, Miláno. Absolvoval mnoho odborných školení v zahraničí (Londýn, Frankfurt, Praha.).

Ing. Zdenka Kováčová

- dlhodobo sa zaoberá problematikou dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Vo svojej dlhoročnej praxi na Ministerstve financií SR pôsobila najmä v oblasti tvorby legislatívy dane z príjmov fyzických a právnických osôb a jej aplikácii v praxi, venuje sa tiež publikačnej a prednáškovej činnosti. Je absolventkou Národohospodárskej fakulty VŠE, členkou Slovenskej komory audítorov. V súčasnej dobe pôsobí v súkromnej sfére. 

 

Program:

Chcete sa dozvedieť viac o fúziách a akvizíciách firiem?

Seminár vám poskytne základné informácie o postupoch pri oceňovaní firiem, prevedie vás štandardným transakčným procesom z pohľadu ekonóma s cieľom minimalizovať riziká a maximalizovať zisk. Zoznámime Vás s jednotlivými aktérmi transakcie, jej právnymi/daňovými aspektmi a ukážeme vám kľúčové „value drivers“ a príklady z praxe.

Mgr. Ing. Radoslav Polaček: Finančné aspekty Predaja a kúpy firiem

 • Úvod do problematiky oceňovania firiem
 • Majetková metóda
 • Výnosová metóda
 • Porovnávacia metóda
 • Typy investorov a ich motivácia
 • Základné typy transakcií – výhody a nevýhody
 • Príprava transakcie a štandardný transakčný proces
 • Due Diligence
 • Ako komunikovať so zamestnancami a obchodnými partnermi
 • Ako ochrániť dôverné údaje
 • Končí sa všetko podpisom zmluvy?
 • Kľúčové „value drivers“

 

Ing. Zdenka Kováčová: Daňové aspekty predaja a kúpy spoločnosti

1. Vplyv reálnej hodnoty/predajnej ceny na základ dane z príjmov predávajúceho

 • Ocenenie majetku spoločnosti reálnou hodnotou u predávajúceho aj kupujúceho, úprava základu dane z príjmov
 • Vznik goodwillu/záporného goodwillu u kupujúceho

2. Predaj obchodného podielu spoločníka obchodnej spoločnosti

 • Možnosti oslobodenia príjmu z predaja obchodnej spoločnosti u právnickej osoby
 • Možnosti oslobodenia príjmu z predaja obchodnej spoločnosti u fyzickej osoby


3. Ďalšie možnosti podnikových kombinácií

 • nepeňažný vklad – povinnosť ocenenia reálnou hodnotou, hodnota započítaná na vklad, vznik goodwillu/záporného goodwillu u prijímateľa nepeňažného vkladu
 • zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností -povinnosť ocenenia majetku reálnou hodnotou, vznik oceňovacích rozdielov a spôsob ich zdanenia u zanikajúcej spoločnosti alebo právneho nástupcu
 • exit tax – zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka, presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia; úpravy základu dane z príjmov právnickej osoby
Harmonogram:

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 prednáška
10:30 – 10:45 prestávka
10:45 – 12:00 prednáška
12:00 – 12:45 obedňajšia prestávka
12:45 – 15:30 prednáška, diskusia
15:30             predpokladaný záver

Poplatok s DPH: 144,00 €
Poplatok bez DPH: 120,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

 

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK