všetky novinky Novinky

všetky články Články


3 plné dni DPH

Prihlásiť sa
Názov: 3 plné dni DPH
Termín: 25. - 27. 5. 2020
Prednášajúci:

Ing. Milan Vargan

- lektor zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Slovenskej komory daňových poradcov od r. 2008, je členom komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť DPH /komisia nominovaná Ministerstvom financií SR/ a partnerom za Slovensko v medzinárodnej sieti DPH špecialistov VAT Forum so sídlom v Bruseli.

V období rokov 2012-2014 sa zúčastňoval na stretnutiach VAT Expert Group, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie pre DPH politiku. V minulosti bol členom pracovnej skupiny pre nepriame dane zriadenej pri CFE /európska asociácia komôr daňových poradcov/.

Publikuje články, je členom redakčnej rady časopisu DPH v praxi. Je spoluautorom publikácie DPH v príkladoch, ktorá vychádza z DPH smernice EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ a spája ich so slovenským zákonom o DPH.

Program:

Zúčastnite sa jediného seminára na Slovensku k „Dani z pridanej hodnoty“ lektorovaného Ing. Milanom Varganom - daňovým poradcom a partnerom slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems v roku 2020!

Seminár je prezentáciou viac ako dvadsaťročných skúseností lektora s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni. V zahraničí prednáša najmä v Českej republike a v Belgicku.

Počas seminára sa lektor podelí s účastníkmi o svoje skúsenosti pri zastupovaní klientov počas DPH kontrol.

1. deň – 25. 5. 2020:

Tovarové transakcie z pohľadu DPH a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ vrátane aplikačných problémov spojených s novelou DPH zákona od 1. 1. 2020

 • DPH - základné princípy
 • Zdaniteľné obchody
  • Dodanie tovaru verzus poskytnutie služby
  • Prechod ekonomického vlastníctva
  • Definícia nehnuteľnosti (časť Nariadenia EÚ č.1042/2013)
 • Miesto zdaniteľného obchodu
  • Dodanie tovaru
   • Bez prepravy
   • S prepravou
   • S montážou a/alebo s inštaláciou
  • Obchodovanie v colných skladoch
   • Tovar neprepustený do voľného obehu v EÚ
  • Oslobodenia v niektorých typoch skladov v kocke
 • Cezhraničné obchody s tovarom v rámci EÚ
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu pred a po 01012020 - dôkazy
  • Reťazové obchody a priraďovanie prepravy tovaru
  • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu – odpočet DPH
  • Call-off stock v kocke
 • Cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ
  • Vývoz tovaru z EÚ – oslobodenie od DPH
  • Dovoz tovaru do EÚ– odpočet DPH

2. deň – 26. 5. 2020:

Poskytnutie služieb z pohľadu DPH - súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ a Vykonávacie nariadenie k DPH smernici EÚ

 • DPH - základné princípy
 • Koncept poskytnutia služieb
 • Miesto dodania služieb
  • Základné pravidlo
  • Osobitné pravidlá
 • Niektoré oslobodené služby a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ

3.deň: 27. 5. 2020

Workshop - riešenie príkladov z praxe pri cezhraničnom obchodovaní s tovarom v rámci reťazových obchodov

Prípadové štúdie vychádzajú primárne zo seminárov prezentovaných lektorom v zahraničí na platforme VAT Forum a z Vysvetliviek Komisie EÚ ku tzv. „rýchlym opatreniam“ publikovaným v decembri 2019 (Explanatory Notes on the EU VAT changes in respect of 2020 Quick Fixes)

 

 

Harmonogram:

25. 5. 2020 Pondelok
10:00-12:00 začiatok prednášky
12:00-13:00 obed formou bufetu
13:00-15:00 pokračovanie prednášky
15:00-15:20 kávová prestávka
15:20-16:00 pokračovanie prednášky
18:00 večera formou bufetu

26. 5. 2020 Utorok
09:00-10:30 začiatok prednášky
10:30-10:50 kávová prestávka
12:00-13:00 obed formou bufetu
13:00-15:00 pokračovanie prednášky
15:00-15:20 kávová prestávka
15:20-16:00 pokračovanie prednášky
18:00 večera formou bufetu

27. 5. 2020 Streda
09:00-10:30 začiatok prednášky
10:30-10:50 kávová prestávka
10:50-12:00 pokračovanie prednášky
12:00-13:00 obed formou bufetu

Poplatok s DPH: 384,00 €
Poplatok bez DPH: 320,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obedy, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

Hotel Sitno***, Vyhne

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK