všetky novinky Novinky

všetky články Články


Účtovníctvo a dane


Aktuálne

Online webinár: OPATRENIA v súvislosti s koronavírusom prijaté vo finančnej oblasti – správa daní, daň z príjmov, účtovníctvo

Termín: 8. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Webex.

Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole, novela od 1.1.2020

Termín: 16. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová - špecialista a odborník na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). Pôsobila niekoľko rokov ako metodik sprá...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Online webinár: DAŇOVÉ, ÚČTOVNÉ a EKONOMICKÉ OPATRENIA súvisiace s pandémiou COVID 19 (čo by ste mali vedieť!)

Termín: 16. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa – členka SKDP, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Odborná l...

Miesto konania: Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Webex.

Aktuálne/vybrané oblasti postupov účtovania pre podnikateľov a zákona o účtovníctve

Termín: 17. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe

Termín: 17. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová – Ministerstvo financií Slovenskej republiky a mjr. JUDr. Anna Stanová – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

DPH komplexne od A do Z - najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri aplikácii zákona o DPH v praxi

Termín: 28. - 29. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - špecialistka a odborníčka Finančného riaditeľstva SR pre oblasť kontroly dane z pridanej hodnoty. Dlhoročná a s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku – zmeny od 1.1.2020

Termín: 5. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Zdenka Kováčová - odborníčka na daň z príjmov. Audítorka – členka SKAu, dlhoročná lektorka odborných seminárov v oblasti dane z p...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

Termín: 12. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo. Vo svojej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby - najčastejšie nedostatky pri aplikácii zákona v praxi

Termín: 13. - 14. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

3 plné dni DPH

Termín: 25. - 27. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - lektor zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Slovenskej komory daňových poradcov od r. ...

Miesto konania: Hotel Sitno***, Vyhne

Zmeny v účtovníctve, daniach a nadväzujúcej legislatíve neziskovej účtovnej jednotky v roku 2020

Termín: 28. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo. Vo svojej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK