všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Účtovníctvo a daneAktuálne

Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

registrácia ukončená
Termín: 5.10.2023

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček   Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legi...

Miesto konania: Hotel & Spa Resort Kaskady, Letecká 19, 962 31, Sliač – Sielnica, Slovensko

Webinár: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2023

Termín: 17. 10. 2023

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová, Ing. Jana Vršková Ing. Michaela Vidová – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraní...

Seminár: Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2023

Termín: 17. 10. 2023

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová, Ing. Jana Vršková Ing. Michaela Vidová – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, so zameraní...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Seminár: Pravidlá fakturácie - daňové a účtovné hľadisko

Termín: 26.10.2023

Prednášajúci: Ing. Michaela Salayová, Ing. Marcela Tomajková Ing. Michaela Salayová | Senior Tax Manager Michaela Salayová je certifikovaný daňový ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Webinár: Pravidlá fakturácie - daňové a účtovné hľadisko

Termín: 26.10.2023

Prednášajúci: Ing. Michaela Salayová, Ing. Marcela Tomajková Ing. Michaela Salayová | Senior Tax Manager Michaela Salayová je certifikovaný daňový ...

Seminár: Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

Termín: 8.11.2023

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a p...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Webinár: Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

Termín: 8.11.2023

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a p...

Webinár: Novely Zákona o dani z príjmov

Termín: 11.12.2023

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Seminár: Novely Zákona o dani z príjmov

Termín: 11.12.2023

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Webinár: Novely daňových zákonov 2024

Termín: 04.12.2023

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Webinár: Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Termín: 14.12.2023

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publi...

Seminár: Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Termín: 14.12.2023

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa publi...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Webinár: Daňová závierka za rok 2023

Termín: 22.01.2024

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Seminár: Daňová závierka za rok 2023

Termín: 22.01.2024

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

Termín: 23.01.2024

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Seminár: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

Termín: 23.01.2024

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legisl...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies