všetky novinky Novinky

všetky články Články


Účtovníctvo a dane


Aktuálne

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie, daňové priznanie typ A

Termín: 27.1.2020

Prednášajúci: Ing. Viera Mezeiová,  - odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti z praxe ako aj z metod...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 na praktickom príklade

Termín: 28.1.2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: Hotel NIVY****, Líščie nivy 3, 821 08 Bratislava 2

Účtovanie a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019

Termín: 30. 1. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková - dlhoročná pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva, kde sa venuje problemat...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie fyzických osôb – typ B a súvisiace aktuálne problémy zdaňovania príjmov fyzických osôb

Termín: 7. 2. 2020

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková - daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej ko...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Vybrané oblasti zákona o DPH účinné od 1. októbra 2019 a 1. januára 2020

Termín: 11. 2. 2020

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Finančného riaditeľstva SR, od roku 2014 pracovník Ministerstva financií SR, odboru nepriamych daní, spol...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka z pohľadu audítora - právny stav pre rok 2019

Termín: 26. 2. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie PO za rok 2019

Termín: 27. 2. 2020

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - dlhoročná pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, spoluautorka súčasného zákona o dani z pr...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie pri podaní daňového priznania

Termín: 4. 3. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov Ing. Martin Gondár - poradca pre daňový super odpočet, SmarT...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňová kontrola – postup správcu dane a daňového subjektu pri daňovej kontrole

Termín: 16. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová - špecialista a odborník na oblasť zákona o správe daní (daňový poriadok). Pôsobila niekoľko rokov ako metodik sprá...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Daňové priznanie na DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz

Termín: 12. 3. 2020

Prednášajúci: Martin Ťažký - špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty. Dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor odborn...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

DPH komplexne od A do Z - najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri aplikácii zákona o DPH v praxi

Termín: 28. - 29. 4. 2020

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - Finančné riaditeľstvo SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby - najčastejšie nedostatky pri aplikácii zákona v praxi

Termín: 13. - 14. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

3 plné dni DPH

Termín: 25. - 27. 5. 2020

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou skúsen...

Miesto konania: Hotel Sitno***, Vyhnesfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK