všetky novinky Novinky

všetky články Články


Účtovníctvo a dane


Aktuálne

Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (postup a pravidlá vyplnenia)

Termín: 17. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Martin Ťažký - špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty. Dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor o...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové a nedaňové výdavky

Termín: 18. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb,...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Kompletný výklad zákonu o DPH

Termín: 28. - 29. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková - špecialistka a odborníčka Finančného riaditeľstva SR pre oblasť kontroly dane z pridanej hodnoty. Dlhoročná a s...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Škola podvojného účtovníctva - Interné smernice účtovnej jednotky

Termín: 30. 9. 2020

Prednášajúci: Ing. Hedviga Vadinová - audítorka - členka SKAu, daňová poradkyňa - členka SKDP, súdna znalkyňa v odbore dane a účtovníctvo. Vo svojej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Najčastejšie chyby a problémy v praxi pri uplatňovaní DPH a Daň z príjmov

Termín: 13. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Škola podvojného účtovníctva - zákazková výroba, nedokončená výroba - účtovná trieda 1

Termín: 15. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Acsová - daňová poradkyňa – členka SKDP, audítorka – členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva, skúsená expertka v oblas...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Termín: 28. - 29. 10. 2020

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Pripravujeme

Spotrebná daň z tabaku, vína, piva a alkoholických výrobkov

Termín: september - október

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová – Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ing. Zuzana Füleová - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu + otázky z praxe

Termín: október - november

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová – Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ing. Zuzana Füleová - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

3 plné dni DPH

Termín: Upresníme v blízkej budúcnosti

Prednášajúci: Ing. Milan Vargan - lektor zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre DPH Slovenskej komory daňových poradcov od r. ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK