všetky novinky Novinky

všetky články Články


Účtovníctvo a dane


Aktuálne

Skúsenosti z daňových kontrol, daňové konanie a daňová kontrola, novela Daňového poriadku od 1.1.2020

Termín: 22.11.2019

Prednášajúci: JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm - advokátka a daňová poradkyňa, je členkou Slovenskej advokátskej komory, Slovenskej komory ...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Spotrebná daň z elektriny, uhlia, zemného plynu – aktuálna legislatívna úprava a jej aplikácia v praxi

Termín: 27.11.2019

Prednášajúci: Ing. Zuzana Füleová, - dlhoročná odborníčka a metodička v problematike spotrebných daní a to nielen na úrovni slovenskej národnej, ale...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Používanie pokladnice e-kasa klient a príslušná legislatíva

Termín: 28.11.2019

Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová - Odbor legislatívy finančnej správy a správy daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií Slovenskej...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novela zákona o DzP účinná od 1.1.2020

Termín: 28.11.2019

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - Špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v súk...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daň z nehnuteľnosti pre právnické osoby

Termín: 3.12.2019

Prednášajúci: Ing. Iveta Ištoková - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Najdôležitejšie novinky v DPH účinné od 1.1.2020

Termín: 4.12.2019

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuziková - Odbor nepriamych daní, Sekcia daňová a colná, Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019

Termín: 5.12.2019

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov - je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratis...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie, daňové priznanie typ A

Termín: 10.12.2019

Prednášajúci: Ing. Viera Mezeiová,  - odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti z praxe ako aj z metod...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novely daňových zákonov od 1.1.2020 (DPH, Daň z príjmov a iné)

Termín: 12.12.2019

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: ŠKOLIACE STREDISKO BRATISLAVA, s.r.o. – SKOSBA, Kopčianska 8-10, 2. poschodie, zelená zóna – VIENNA GATE, 851 01 Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019

Termín: 16.12.2019

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Novely zákonov o dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov od 1. 1. 2020

Termín: 16. 12. 2019

Prednášajúci: JUDr. Alena Zuzíková, Ing. Mária Murínová - Dlhoročné pracovníčky Ministerstva financií SR, Sekcie daňovej a colnej  

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daň z motorových vozidiel

Termín: 16.1.2020

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov 2019

Termín: 21.1.2020

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - Ministerstvo financií SR

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Dane z príjmov právnických osôb – aktuálne problémy rokov 2019 a 2020

Termín: 22. 1. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstva SR, špecialistka a metodička na daň z príjmov právnických osôb,...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Vybrané oblasti zákona o DPH účinné od 1. októbra 2019 a 1. januára 2020

Termín: 23. 1. 2020

Prednášajúci: Mgr. Mojmír Beňo - pracovník Finančného riaditeľstva SR, od roku 2014 pracovník Ministerstva financií SR, odboru nepriamych daní, spol...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2019 na praktickom príklade

Termín: 29.1.2020

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, - daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovanie a účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019

Termín: 30. 1. 2020

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková - dlhoročná pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva, kde sa venuje problemat...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Účtovná závierka z pohľadu audítora - právny stav pre rok 2019

Termín: 26. 2. 2020

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Daňové priznanie PO za rok 2019

Termín: 27. 2. 2020

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - dlhoročná pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru priamych daní, spoluautorka súčasného zákona o dani z pr...

Miesto konania: sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK