všetky novinkyNovinky


DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (+ Mimoriadne vydanie časopisu ÚČTOVNÍCTVO, AUDÍTORSTVO, DAŇOVNÍCTVO 2017)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: DPH - Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (+ Mimoriadne vydanie časopisu ÚČTOVNÍCTVO, AUDÍTORSTVO, DAŇOVNÍCTVO 2017)
Termín: 14.6.2017
Prednášajúci:

Ing. Soňa Ugróczy

- daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastierika

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Program:
 • Oneskorená registrácia DPH tuzemskej zdaniteľnej osoby (čo vstupuje do obratu pre účely DPH, postup podania prvého daňového priznania, odpočítanie DPH pri registrácií)
 • Zmena zdaňovacieho obdobia (povinná, dobrovoľná)
 • Plnenia ktoré, nie sú predmetom DPH, resp. sú oslobodené od DPH (neadresné zálohy, kaucie, manká, škody, sankčné nároky, oslobodené plnenia a iné)
 • Základ dane DPH
 • Vznik daňovej povinnosti priznať a odviesť daň (plnenia v reverscharge, prijaté a poskytnuté preddavky, povinnosť odvedenia DPH v špecifických prípadoch)
 • Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH (tovar, služba, ubytovanie, letenky, poštovné a iné)
 • Oprava základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby (dobropisy, ťarchopisy, vyúčtovacie faktúry, zľavy, skontá, finančné rabaty) - daňový doklad a jeho náležitosti, deň vzniku daňovej povinnosti/nároku na odpočítanie dane, vykazovanie v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze a iné
 • Vznik práva na odpočítanie DPH - splnenie podmienok pre odpočítanie dane pri nákupe tovarov a služieb  (upozornenie aj na reklamu, reklamné predmety vs. reprezentačné, benefity zamestnancom, cestovné náhrady z pohľadu DPH, úhrady zo sociálneho fondu, pitný režim, rekondičné pobyty, výhry pre zákazníkov v reklamnej súťaži a iné)
 • Zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane v závislosti od prijatého plnenia; odpočítanie DPH z oneskorene prijatých  faktúru, resp. odvedenie DPH z oneskorene vystavených faktúr
 • Neúplné daňové doklady a ich pravosť, nepreukázanie prijatých plnení, spochybnenie existencie tovaru a iné - väzba na Rozsudky Najvyššieho súdu SR
 • Majetok používaný aj na súkromné účely - odpočítanie DPH, uznateľnosť daňového výdavku z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Aplikačné problémy § 69 zákona o DPH - osoba povinná platiť daň (dodanie nehnuteľností § 69/12/c, prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve § 69/12/j a iné).
 • Chyby pri uplatňovaní intrakomunitárnych dodávkach, dovoze a vývoze (priradenie prepravy v reťazových dodávkach, hmotnoprávne podmienky oslobodenia od dane, doklady, vykazovanie v daňovom priznaní)
 • Lehoty na vyhotovenie faktúr z pohľadu DPH
 • Podávanie dodatočného daňového priznania k DPH - povinnosť vs. možnosť, poukázanie na nesprávne vykazovanie v daňovom priznaní k DPH
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  obed

Poplatok s DPH: 84,00 €
Poplatok bez DPH: 70,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, občerstvenie, teplý obed. Každý účastník seminára dostane mimoriadne vydanie časopisu ÚČTOVNÍCTVO, AUDÍTORSTVO, DAŇOVNÍCTVO 2017, ktoré vydáva SKCÚ -Slovenská komora certifikovaných účtovníkov.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

Predošlý termín:

16.5.2017sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK