sksféra, a.s.www.seminare.sfera.skinfo@sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/rss-seminare/RSS SemináreVIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022Thu, 02 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-odpocet-nakladov-na-vyskum-a-vyvoj-jeho-uplatnenie-v-danovom-priznani-za-rok-2021-a-zmeny-platne-od-1-1-2022/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-odpocet-nakladov-na-vyskum-a-vyvoj-jeho-uplatnenie-v-danovom-priznani-za-rok-2021-a-zmeny-platne-od-1-1-2022/VIDEOŠKOLENIE: Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022Thu, 02 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-novela-zakona-o-uctovnictve-od-1-1-2022/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-novela-zakona-o-uctovnictve-od-1-1-2022/VIDEOŠKOLENIE: Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje v účtovníctve výrobcu a distribútoraThu, 02 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-zalohovanie-jednorazovych-obalov-na-napoje-v-uctovnictve-vyrobcu-a-distributora/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-zalohovanie-jednorazovych-obalov-na-napoje-v-uctovnictve-vyrobcu-a-distributora/VIDEOŠKOLENIE: NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 - DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctveThu, 02 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-novely-danovych-zakonov-2022-dph-danovy-poriadok-dan-z-prijmov-zakon-o-uctovnictve/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-novely-danovych-zakonov-2022-dph-danovy-poriadok-dan-z-prijmov-zakon-o-uctovnictve/VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisyThu, 02 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-hmotny-a-nehmotny-majetok-uctovne-a-danove-odpisy/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-hmotny-a-nehmotny-majetok-uctovne-a-danove-odpisy/VIDEOŠKOLENIE: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príkladeThu, 02 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-transferove-ocenovanie-dokumentacia-k-to-na-konkretnom-priklade/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-transferove-ocenovanie-dokumentacia-k-to-na-konkretnom-priklade/VIDEOŠKOLENIE: Daň vyberaná zrážkouThu, 02 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-dan-vyberana-zrazkou/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-dan-vyberana-zrazkou/Videoškolenie: Softvér z pohľadu účtovného a daňovéhoWed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-softver-z-pohladu-uctovneho-a-danoveho/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-softver-z-pohladu-uctovneho-a-danoveho/Videoškolenie: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine (1)Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-vlastne-imanie-obchodnej-spolocnosti-kapitalove-fondy-a-vysledky-hospodarenia-pohladavky-a-zavazky-v-skupine-1/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-vlastne-imanie-obchodnej-spolocnosti-kapitalove-fondy-a-vysledky-hospodarenia-pohladavky-a-zavazky-v-skupine-1/Videoškolenie: Daňová asignácia - kto a za akých podmienok môže získať podiel zaplatenej dane, účel a spôsob preukazovania použitia podielu zaplateneWed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-danova-asignacia-kto-a-za-akych-podmienok-moze-ziskat-podiel-zaplatenej-dane-ucel-a-sposob-preukazovania-pouzitia-podielu-zaplatene/http://seminare.sfera.sk/sk/seminare/zoznam-seminarov/videoskolenie-danova-asignacia-kto-a-za-akych-podmienok-moze-ziskat-podiel-zaplatenej-dane-ucel-a-sposob-preukazovania-pouzitia-podielu-zaplatene/