sksféra, a.s.www.seminare.sfera.skinfo@sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/rss-novinky/RSS NovinkyNový metodický pokyn k oslobodeniu od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátuFinančné riaditeľstvo SR na svojich stránkach zverejnilo nový metodický pokyn k uplatneniu § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.   Obsah metodického pokynu: Dodanie tovaru osobe identifikovanej pre daň v inom členskom štáte Dodani...Tue, 09 Aug 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/novy-metodicky-pokyn-k-oslobodeniu-od-dane-pri-dodani-tovaru-z-tuzemska-do-ineho-clenskeho-statu/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/novy-metodicky-pokyn-k-oslobodeniu-od-dane-pri-dodani-tovaru-z-tuzemska-do-ineho-clenskeho-statu/Na ktorý účet alebo adresu je možné vyplácať tzv. krátkodobé dávkyViaceré dávky zo Sociálnej poisťovne si už môžu poistenci nechať posielať na ktorýkoľvek účet v banke alebo na účet pobočky zahraničnej banky, nemusia byť ich majiteľmi. Umožnila to zmena zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.júna 2022. Doteraz mo...Thu, 21 Jul 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/na-ktory-ucet-alebo-adresu-je-mozne-vyplacat-tzv-kratkodobe-davky/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/na-ktory-ucet-alebo-adresu-je-mozne-vyplacat-tzv-kratkodobe-davky/Novela Zákona o účtovníctve od 1. septembra 2022V záujme zníženia administratívnej záťaže podnikateľov a zlepšovania podnikateľského prostredia sa s účinnosťou od 1. septembra 2022 pre účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritériá uvedené v § 17a ods. 2 Zákona o účtovníctve (ďalej len „ZoU“) mení...Thu, 21 Jul 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/novela-zakona-o-uctovnictve-od-1-septembra-2022/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/novela-zakona-o-uctovnictve-od-1-septembra-2022/Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke kalkulačku pre informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. júla 2022. Podľa nej živnostníci a ostatné SZČO zistia, či im vznikne od 1. júla 2022 (resp. od 1. októbra 2022) povinnosť platiť poistné...Mon, 04 Jul 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/socialna-poistovna-zverejnila-kalkulacku-na-informativny-vypocet-poistneho-pre-szco-od-1-jula-2022/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/socialna-poistovna-zverejnila-kalkulacku-na-informativny-vypocet-poistneho-pre-szco-od-1-jula-2022/Agentúra S&P ocenila reformy no upozorňuje na vplyv vojny na UkrajineAktualizované dňa: 20.05.2022 22:00 Ratingová agentúra Standard and Poors zverejnila najnovší rating pre Slovensko na úrovni A+ s negatívnym výhľadom. K rozhodnutiu zrevidovať výhľad dospela agentúra pre obavu z nižšej úrovne ekonomického rastu a z ohroz...Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/agentura-s-p-ocenila-reformy-no-upozornuje-na-vplyv-vojny-na-ukrajine/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/agentura-s-p-ocenila-reformy-no-upozornuje-na-vplyv-vojny-na-ukrajine/Pomáhame rodinám: zvyšujeme detské prídavky, daňový bonus a zavádzame krúžkovné  Aktualizované dňa: 24.05.2022 21:33 Národná rada SR dnes schválila návrhy podpredsedu vlády a ministra financií Igora Matoviča o financovaní voľného času dieťaťa vo výške 60 eur mesačne, o zvýšení daňového bonusu pre dieťa až do výšky 100 eur a o zvýš...Thu, 02 Jun 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/pomahame-rodinam-zvysujeme-detske-pridavky-danovy-bonus-a-zavadzame-kruzkovne/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/pomahame-rodinam-zvysujeme-detske-pridavky-danovy-bonus-a-zavadzame-kruzkovne/Sociálna poisťovňa zverejnila informáciu o sprístupnení elektronickej PN (ePN)Zamestnávatelia: Sociálna poisťovňa sprístupní elektronickú PN (ePN) 27.05.2022 Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostrední...Fri, 27 May 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/socialna-poistovna-zverejnila-informaciu-o-spristupneni-elektronickej-pn-epn/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/socialna-poistovna-zverejnila-informaciu-o-spristupneni-elektronickej-pn-epn/Metodické usmernenie FR SR č. 14/DZPaU/2022 k nepeňažnému plneniu poskytnutému zamestnancovi v sume najviac 500 Eur za zdaňovacie obdobieS účinnosťou od 1.1.2022 sa v § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) rozširuje okruh príjmov zo závislej činnosti oslobodených od dane z príjmov. Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k ap...Wed, 25 May 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/metodicke-usmernenie-fr-sr-c-14-dzpau-2022-k-nepenaznemu-plneniu-poskytnutemu-zamestnancovi-v-sume-najviac-500-eur-za-zdanovacie-obdobie/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/metodicke-usmernenie-fr-sr-c-14-dzpau-2022-k-nepenaznemu-plneniu-poskytnutemu-zamestnancovi-v-sume-najviac-500-eur-za-zdanovacie-obdobie/Čo je to “celoeurópsky osobný dôchodkový produkt”?Predstavuje  finančný produkt osobného dôchodkového sporenia (PEPP - Pan-European Personal Pension Product), ktorý má pomôcť zabezpečiť doplnkový dôchodkový príjem v starobe. Ide o celoeurópsky dôchodkový produkt upravený nariadením Európskeho parlamentu...Fri, 20 May 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/co-je-to-celoeuropsky-osobny-dochodkovy-produkt/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/co-je-to-celoeuropsky-osobny-dochodkovy-produkt/Tlačová správa Finančného riaditeľstva SR – výmaz duplicitných účtov na portáli finančnej správyNa portáli finančnej správy (PFS) existuje takmer 15-tisíc duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Finančná správa sa preto rozhodla preventívne pristúpiť k výmazu takýchto účtov, pričom dotknutých používateľov bude v predstihu informovať prostredn...Thu, 19 May 2022 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/tlacova-sprava-financneho-riaditelstva-sr-vymaz-duplicitnych-uctov-na-portali-financnej-spravy/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/tlacova-sprava-financneho-riaditelstva-sr-vymaz-duplicitnych-uctov-na-portali-financnej-spravy/