sksféra, a.s.www.seminare.sfera.skinfo@sfera.skhttp://seminare.sfera.sk/sk/rss-novinky/RSS NovinkyOznámenie Ministerstva financií SR o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2021, poučení na vyplnenie daňových priznaní a vzorov potvrdení o podaní daňového priznaniaMinisterstvo financií Slovenskej republiky publikovalo vo Finančnom spravodajcovi nasledovné príspevky: Príspevok č. 15: Oznámenie Ministerstva financií SR č. MF/014762/2021-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov Ministerstvo fina...Tue, 19 Oct 2021 10:03:43 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/oznamenie-ministerstva-financii-sr-o-vydani-vzorov-tlaciv-danovych-priznani-k-dani-z-prijmov-za-rok-2021-pouceni-na-vyplnenie-danovych-priznani-a-vzorov-potvrdeni-o-podani-danoveho-priznania/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/oznamenie-ministerstva-financii-sr-o-vydani-vzorov-tlaciv-danovych-priznani-k-dani-z-prijmov-za-rok-2021-pouceni-na-vyplnenie-danovych-priznani-a-vzorov-potvrdeni-o-podani-danoveho-priznania/Informácia Sociálnej poisťovne: Aktivujte si nový bezpečný prístup do e-Služieb SP – Grid karty budú končiťSociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s Grid kartou, aby si aktivovali nový prístup. Grid karty už Sociálna poisťovňa nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie. Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať pomocou...Fri, 24 Sep 2021 15:46:44 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/informacia-socialnej-poistovne-aktivujte-si-novy-bezpecny-pristup-do-e-sluzieb-sp-grid-karty-budu-koncit/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/informacia-socialnej-poistovne-aktivujte-si-novy-bezpecny-pristup-do-e-sluzieb-sp-grid-karty-budu-koncit/Informácia Sociálnej poisťovne k pandemickej OČRDávku pandemické ošetrovné môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Nárok na dávku majú aj...Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/informacia-socialnej-poistovne-k-pandemickej-ocr/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/informacia-socialnej-poistovne-k-pandemickej-ocr/Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR - 8/DPH/2021 zo dňa 9.9.2021 - ku kontrolnému výkazu k dani z pridanej hodnoty(aktualizácia v nadväznosti na novelu zákona o DPH od 1.7.2021) S účinnosťou od 1.1.2021 sa zavádza vykazovanie údajov o oprave základu dane podľa § 25a zákona o DPH, oprave odpočítanej dane a oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b zákona o DPH v...Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/metodicky-pokyn-financneho-riaditelstva-sr-8-dph-2021-zo-dna-9-9-2021-ku-kontrolnemu-vykazu-k-dani-z-pridanej-hodnoty/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/metodicky-pokyn-financneho-riaditelstva-sr-8-dph-2021-zo-dna-9-9-2021-ku-kontrolnemu-vykazu-k-dani-z-pridanej-hodnoty/Sociálna poisťovňa zverejnila informáciu ohľadom potvrdenia o návšteve školy väčšina študentov nemusí predkladaťVäčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá na začiatku školského roka voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Iná situácia je, ak štúdium prerušili, študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí...Tue, 07 Sep 2021 11:01:28 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/socialna-poistovna-zverejnila-informaciu-ohladom-potvrdenia-o-navsteve-skoly-vacsina-studentov-nemusi-predkladat/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/socialna-poistovna-zverejnila-informaciu-ohladom-potvrdenia-o-navsteve-skoly-vacsina-studentov-nemusi-predkladat/Ministerstvo financií SR pomáha podnikateľom  Ministerstvo financií SR prišlo s návrhom, ktorý podnikateľom výrazne zjednoduší vedenie účtovníctva a umožní skoncovať s veľkým množstvom archívnych dokumentov. Vláda dňa 25.8.2021 schválila novelu zákona o účtovníctve, ktorá prináša viacero pozitívny...Thu, 26 Aug 2021 09:24:01 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/ministerstvo-financii-sr-pomaha-podnikatelom/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/ministerstvo-financii-sr-pomaha-podnikatelom/Informácia Finančného riaditeľstva SR č. 2/DPH/2021/MU o zverejnení Vysvetliviek k pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod a Príručky k režimu jednotného kontaktného miesta pre DPHGenerálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu Európskej komisie zverejnilo „Vysvetlivky k pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod“ a „Príručku k režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH“. Cieľom vysvetliviek a príručky je umožniť lepšie pochope...Wed, 25 Aug 2021 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/informacia-financneho-riaditelstva-sr-c-2-dph-2021-mu-o-zverejneni-vysvetliviek-k-pravidlam-v-oblasti-dph-pre-elektronicky-obchod-a-prirucky-k-rezimu-jednotneho-kontaktneho-miesta-pre-dph/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/informacia-financneho-riaditelstva-sr-c-2-dph-2021-mu-o-zverejneni-vysvetliviek-k-pravidlam-v-oblasti-dph-pre-elektronicky-obchod-a-prirucky-k-rezimu-jednotneho-kontaktneho-miesta-pre-dph/Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo nový Metodický pokyn k povinnosti podnikateľov používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby na príležitostných akciách/podujatiachMetodický pokyn Finančného riaditeľstva SR č. 1/ERP/2021/MP -  k povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient na evidenciu tržby na príležitostne organizovaných podujatiach, bol zverejnený na stránke FR SR dňa 10.8.2021. Cieľom metodického pokynu je podr...Thu, 19 Aug 2021 00:00:00 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/financne-riaditelstvo-sr-zverejnilo-novy-metodicky-pokyn-k-povinnosti-podnikatelov-pouzivat-pokladnicu-e-kasa-klient-na-evidenciu-trzby-na-prilezitostnych-akciach-podujatiach/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/financne-riaditelstvo-sr-zverejnilo-novy-metodicky-pokyn-k-povinnosti-podnikatelov-pouzivat-pokladnicu-e-kasa-klient-na-evidenciu-trzby-na-prilezitostnych-akciach-podujatiach/Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo novú Informáciu k lehote na použitie 2% zaplatenej daneFinančné riaditeľstvo SR v Informácii 31/DZPaU/2021/I - k zákonu č. 279/2021 Z. z. upozorňuje, že s účinnosťou od 15.07.2021 sa predlžuje lehota pre použitie prostriedkov podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré boli prijímateľovi poukázané v roku 2020 o...Tue, 17 Aug 2021 09:50:26 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/financne-riaditelstvo-sr-zverejnilo-novu-informaciu-k-lehote-na-pouzitie-2-zaplatenej-dane/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/financne-riaditelstvo-sr-zverejnilo-novu-informaciu-k-lehote-na-pouzitie-2-zaplatenej-dane/Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo novú Informáciu k preukazovaniu podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmovFinančné riaditeľstvo SR v Informácii č. 32/DZPaU/2021/I zo dňa 11.8.2021  upozorňuje na prijaté úpravy „v § 50 - Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely“ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p., ktoré boli schválené zákonom č. 310...Tue, 17 Aug 2021 09:46:04 GMThttp://seminare.sfera.sk/sk/novinky/financne-riaditelstvo-sr-zverejnilo-novu-informaciu-k-preukazovaniu-podmienok-na-poukazanie-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov/http://seminare.sfera.sk/sk/novinky/financne-riaditelstvo-sr-zverejnilo-novu-informaciu-k-preukazovaniu-podmienok-na-poukazanie-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov/