všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Referencie

 

 

Chcem sa Vám poďakovať , za školenie s pánom Ing.Martinom Ťažkým ,mal to veľmi dobre pripravené. Teším sa na ďalšie jeho školenie.
Mariana B., 16.6.2022

Ďakujem pekne. Seminár s p. Ugróczy bol prínosný ako vždy.
JUDr. Andrea Č, 13.5.2022

Dnes som bola účastná webinára Softvare – právna úprava autorským zákonom...
Najskôr sa chcem veľmi poďakovať za uvedené školenie nakoľko uvedená téma nebýva často predmetom školení a toto školenie naozaj bolo výborné – super prednášatelia aj vysvetlenia k téme.
Monika M., 28.4.2022

Už niekoľko rokov chodím na školenia zo spoločnosti Sféra, a. s.. Profesionálny prístup, lektor vždy kvalifikovaný na svoj seminár, presné vysvetľovanie a ešte na žiadnom školení sa mi nechcelo driemať. :)
30.1.2020

Bola som veľmi spokojná s organizáciou seminára a taktiež aj s prednáškou lektorky.
Bc. Ľubica Mojtová, DiS, Krajská prokuratúra Trenčín, 10.1.2020

Bola som veľmi spokojná s organizáciou seminára a taktiež aj s prednáškou lektorky.
10.1.2020

Profesionálne pripravený seminár so všetkým čo k semináru patrí. Ďakujem.
Jana Jurkáčková, Československá obchodná banka, a.s., 16. 05. 2019

Veľmi zaujímavý seminár, lektorka veľmi milá, rada sa zúčastním na ďalšom seminári.
Alica Sanisová, Eset spol. s.r..o., 16. 05. 2019

Rada navštevujem Vaše semináre, je dobrá spolupráca s Vašimi pracovníkmi, lektori sú kvalitní a odborní, prostredie veľmi príjemné.
Ing. Alena Požgayová, Global Water Partnership Central and Eastern Europe, 15. 02. 2019

Úroveň seminára je vynikajúca, preto som sa opätovne prihlásila. Vďaka za poskytnuté informácie.
Alena Gyluásová, Slovenská Grafia, a. s., 10. 01. 2019

Seminár bol veľmi dobre zorganizovaný, lektorka tému skvele vysvetlila a komunikovala s účastníkmi, boli poskytnuté materiály v dostatočnej miere.
Mgr. Dominika Ečeková, OZ Zlatá cesta, 13.12.2018

Ing. Soňa Ugróczy je najlepšia prednášajúca v SR :).
Ildikó Hirnorová Polácsok, NDS, a. s., 19.9.2018

Príjemná atmosféra, odborné informácie.
Martina Horňáková, SurTec.SK, s. r. o., 17. - 19.9.2018

Výborné prostredie, personál, prednášajúci.
5. - 6.6.2018

Výborné priestory aj výber školiteľov.
Ján Hladký, SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., 5. - 6.6.2018

Veľmi dobre - výborne vedený seminár po odbornej stránke, vyčerpávajúce odpovede na dané otázky. Rozhodne doporučujem zúčastniť sa seminára pani Pšenkovej.
Ľudmila Zeinová, Slovenský hydrometeorologický ústav, 5.6.2018

Výborný seminár z praxe, doporučujem.
5.6.2018

Výborná prednašajúca, dobre zvládnutá téma.
28.5.2018

So seminárom a lektorkou som nadmieru spokojná.
Miroslava Teličáková, Grant Thornton Consulting, k.s., 23.5.2018

Prednášajúci nečíta zákon, vykonávacie nariadenia, súvisiace dokumenty. Na konkrétnych príkladoch vysvetľuje problematiku DPH, čo mi veľmi vyhovuje, som schopná absorbovať informácie počas celej prednášky.
14. - 16.5.2018

Vecne podaná prednáška k danej téme, odborne vysvetlené sporné body pri riešení danej problematiky, praktické príklady, efektívne časovo rozdelená téma s obsahovou nadväznosťou na ďalšie témy.
Júlia Novotná, Kaufland Slovenská republika, v.o.s., 11.5.2018

Semináre sféra navštevujem už niekoľko rokov, i keď nie v takom počte, ako by som chcela. Vždy som ale veľmi spokojná s prípravou materiálov, prístupom a profesionalitou všetkých sférakov :)
20.2.2018

Veľmi príjemné vystupovanie organizátorov.
Katarína Čerešnová, Múzeum mesta Bratislavy, 20.2.2018

Veľmi príjemné vystupovanie organizátorov.
13.2.2018

Zabezpečenie lektora s vysokou odbornosťou, vynikajúca organizácia, tombola "bomba" (super), prehľadné materiály, milý personál, zabezpečené občerstvenie.
Jarmila Cigániková, Inštitút odborného vzdelávania, s. r. o., 8.2.2018

Prednášajúca, pani Ing. Soňa Ugróczy má skvelé slová, zrozumiteľný prejav a používa dosť príkladov.
Tatiana Ferančíková, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., 26.1.2018

So seminárom som spokojná, mám pozitívny dojem.
26.1.2018

Veľmi dobre zvládnuté organizačne (občerstvenie, prostredie, rozvrh); ochota prednášajúcej všetko vysvetliť.
Tatiana Ferančíková, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, o.z., 16.1.2018

Profesionálny a veľmi pútavý výklad. Pani Pšenková presne a zrozumiteľne vysvetľuje. Ďakujem za spoluprácu a presné vysvetlenie danej problematiky.
Mária Pastorková, SEOYON E-HWA Automotive Slovakia, s. r. o., 11.1.2018

Bol výborný.
Anna Hanková, 11.1.2018

Profesionálny prístup, dobrá organizácia.
Anna Martinkovičová, Swiss Re Management, A. G., organizačná zložka, 18.12.2017

Veľmi zrozumiteľne a s praxou prepojené odborné informácie.
Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielnikov, 4.12.2017

Výborný seminár, zúčastňujem sa každý rok.
30.11.2017

Výborná živá prednáška.
21.11.2017

Výborný seminár s p. Pšenkovou, ktorý ma obohatil o nové informácie a vysvetlil všetky pochybnosti, každému odporúčam.
Zuzana Lelovicsová, AZL Services, s. r. o., 21.11.2017

Prednášajúci z fin. správy je garantom kvalitnej prednášky. Zorganizované perfektne na peknom mieste v dobrom hoteli a rozšírenie vedomostí.
Ján Hladký, SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o., 12.10. - 13.10.2017

Zaujímavo spracovaná problematika uplatňovania DPH v SR a ČR, overenie poznatkov a rozšírenie vedomostí.
10.10.2017

Prednášajúca poukázala hlavne na praktické príklady.
28.9.2017

Seminár bol výborný, páčili sa mi diskusie a konkrétne príklady zo života, určite  budem odporúčať ďalej.
28.9.2017

Na vysokej úrovni, prehľadný s veľkým prínosom do praxe.
Alena Gulyásová, Slovenská Grafia, a. s., 28.9.2017

Veľmi príjemné prostredie a ako bonus krásny výhľad.
20.9.2017

Kvalitne zorganizované vzdelávanie s vysokokvalifikovaným lektorom, ktorý vysvetľuje aj komplikovanú tému prakticky na príkladoch.
18.9.2017

Spokojnosť, užitočnosť.
18.9.2017

Zaujímavý a k veci.
Alena Ptačinová, ESET, spol. s.r.o., 16.6.2017

Nadmieru spokojná.
16.6.2017

Nadmieru spokojná.
15.6.2017

Ďakujem za perfektnú prednášku o uplatnení Zákona č. 609/2007 a odborný výklad v praxi.
Martin Rybár, Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin, 13.6.2017

Veľmi dobre spracovaný výklad zákona o DPH. Odbornosť prednášajúcej p. Kožíková a aj vysvetlenie pri príkladoch z praxe.
Peter Janotka, Audit team, spol. s.r.o. 30.5.2017

Kvalitný a zrozumiteľne podaný seminár s vysoko - odborne zdatnou prednášajúcou. Ďakujeme.
Viera Černáková, 30.5.2017

Výborný výklad, príjemné prostredie.
Ľudmila Zeinová, Slovenský hydrometeorologický ústav, 23.5.2017

Pani Pšenková je na slovo vzatá odborníčka s bohatou praxou, pútavým prejavom a ochotou vypočuť a pomôcť.
Igor Duhár, SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., 23.5.2017

Veľmi obsiahle a zložité témy boli zrozumiteľne odprezentované. S množstvom príkladov a praktických rád. Pani Júlia Pšenková mala jasnú a konkrétnu odpoveď na otázky každého druhu.
Eva Bolehradská, Lidla Slovenská republika, v.o.s., 23.5.2017

Dobrá  forma seminára, zameraná na význam oblasti, vhodné pre tých, ktorí už majú základné vedomosti o zákone o DPH.
16.5.2017

Veľmi dobrý a zrozumiteľný seminár. Riešia sa sporné témy, jasný a zrozumiteľný výklad Zákona.
Martina Vojtíková, Oberbank leasing s.r.o., 16.5.2017

Oceňujem množstvo praktických príkladov ako aj upozornenie na možné chyby, prípadne nesprávne posudzovanie zákona v rámci témy.
11.5.2017

Absolútne dokonalý seminár, odbornosť a schopnosť zaujať hraničí s absolútnym maximom.
Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielnikov, 21.2.2017

Výborná téma, perfektne zorganizované, prednášajúci bol super.
Monika Novotná, MARESI Foodbroker, s.r.o., 27.2.2017

Ing. Vršková je výborná znalkyňa problematiky neziskových organizácií ako aj jednoduchého a podvojného účtovníctva. Získala som aj nové vedomosti.
Zuzana Blahová, Účtovníctvo Zuzana,  s.r.o., 14.2.2017

Prednášajúca p. Ugróczy odborne veľmi dobre zdatná, aj čo sa týka vecí z praxe, nie je len teoretik. Jej školenia sú pre nás vždy veľkým prínosom.
Magdaléna Macháčková, ALPINE SLOVAKIA, s.r.o., 26.1.2017

Ďakujem za vždy hodnotné semináre pripravené na odbornej úrovni. Obzvlášť poďakovanie patrí Ing. Soni Ugróczy.
13.12.2016

Oceňujem vysokú odbornosť a pripravenosť prednášajúcej, jej schopnosť okamžite riešiť konkrétne otázky, široký rozhľad.
Katarína Maletzová, Slovenské elektrárne, a.s., 12.12.2016

Som veľmi spokojná po všetkých stránkach. Oceňujem možnosť zúčastniť sa Vášho seminára, nakoľko ponuka seminárov na túto tému je veľmi malá.
Iveta Gašparíková, Slovnaft, a.s., 8.12.2016

Perfektná organizácia vo veľmi dobrých priestoroch. Vždy si odnesiem niečo nové, čo v praxi využijem. 
Igor Slaninka, DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, 7.12.2016

Výborné odborné znalosti a skúsenosti z praxe lektorky Ing. Pavilekovej. Pohotové odpovede na všetky naše otázky. Ďakujeme
Antónia Vattaiová, Východoslovenská energetika Holding a.s., 7.12.2016

Prehľadnosť a aktuálnosť k danej téme.
Tatiana Šalkovičová, Slovenský register placentárnych a krvotvorných buniek, 2.12.2016

Seminár mal výbornú organizačnú úroveň. Poskytnuté materiály spracované lektorom sú prehľadné, zrozumiteľné, obsahujú príklady z praxe. Okrem toho sme dostali úplné znenie zákona, schválenú novelu a zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín, čo veľmi oceňujem. Lektorka bola ochotná okamžite odpovedať na otázky účastníkov. Obed bol výborný.
Ing. Zuzana Paulenová, D.P.F., spol. s.r.o., 2.12.2016

Doteraz jedno z najlepších školení. Prednášajúca veľmi dobre znalá problematiky, nielen čo sa týka teórie, ale veľmi dobré znalosti z praxe.
Magdaléna Macháčková, ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., 19.5.2016

Dobrá organizácia + odbornosť prednášajúcej.
19.5.2016

Výborný lektor, výborný hotel a služby
Ing. Andrea Iždinská, RODOF plus, s.r.o., 16.-18.5.2016

Seminár vo Vyhniach odborne aj organizačne úplne super, vrelo odporúčam.
Ing. Darina Ralbovská, Liehovar Leopoldov, a.s., 16.-18.5.2016

Organizačná úroveň seminára bola výborná, materiály obsahovali info z praxe. Lektor zaujal svojou prezentáciou.
16.-18.5.2016

Výborný dojem. Ďakujeme za organizovanie seminára. Organizácia bola na vysokej úrovni. Tým, že bolo na viac dní, problematika bola priestorovo rozdelená a vyčerpávajúco zodpovedaná.
16.-18.5.2016

Výborné.
16.-18.5.2016

Bola to absolútna bomba - praktické a veľmi zrozumiteľné.
Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave 12.4.2016

Jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, lektorka vedela upútať pozornosť.
12.4.2016

Odporúčam, výborná organizácia, prednáška aj písomné materiály,
Ľuboslava Žerjavová, MIKULA - KOZÁČEK BRATISLAVA s.r.o. 14.1.2016

Celkovo to bolo príjemné a prínosné školenie.
14.1.2016

Vysoká odbornosť, schopnosť zaujať a podať výklad zákona
Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave 9.12.2015

Naozaj prakticky podané aj s odpoveďami na problematiku v praxi - litera zákona vs. sedliacky zdravý rozum. Veľká vďaka pani lektorke a organizácii spol. SFÉRA.
9.12.2015

Veľká spokojnosť s lektorkou. Odbornosť a zrozumiteľnosť jej prejavu bola na vysokej úrovni.
Antónia Vattaiová, Východoslovenská energetika Holding a.s. 8.12.2015

Ako začiatočníkovi v problematike DPH mi prebraté paragrafy zo zákona o DPH dali celkom slušný prehľad, najmä s výkladom lektorky na konkrétnych príkladoch. Žiaľ nestihli sme prebrať celý zákon podrobne, na to by bolo treba aby seminár trval viac ako dva dni.
1.12.2015

Organizátor - úžasná starostlivosť o účastníkov. Lektor - odporúčam účasť, maximálna spokojnosť, zrozumiteľný výklad, ochota riešiť každú položenú otázku.
1.12.2015

Seminár splnil svoj účel a prehľadne bol vysvetlený celý zákon o DPH aj s praktickými príkladmi zo situácií v praxi.
1.12.2015

Bol som veľmi spokojný, ďakujem.
Roman Václav, Datasoft Consulting 24.11.2015

Seminár bol komplexný, prednášajúca vysvetľovala problematiku veľmi zrozumiteľne. Odporúčam semináre sféra.
28.-29.10.2015

Výborný seminár, fundovaná lektorka s neoceniteľnými skúsenosťami. Vďaka!
Katarína Skallová, Ingenie s. r. o. 18.6.2015

Výborná téma - mimoriadne aktuálna, erudovaný lektor a príjemné prostredie s dobrou dostupnosťou autom.
Ing. Rastislav Gažo, Corner SK, s.r.o. 9.6.2015

Seminár bol na vysokej úrovni
Ing. Monika Mútna, CONALOC, spol. s.r.o. 20.5.2015

Veľmi dobrý, interaktívny seminár, komunikácia s účastníkmi, plno užitočných informácií, avšak asi málo času na také množstvo informácií.
Veronika Rajnohová, D A N T A S, k.s. 20.5.2015

Pozitívne hodnotím vysokú odbornosť lektora.
Eva Hlinková, Porfix - pórobetón, a.s. 20.5.2015

Opäť skvelý seminár, vynikúca lektorka.
Jana Trpková, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o. 30.4.2015

Jedno z najlepších školení, aké dom za 17 rokov absolvovala. Skvelá organizácia, výborný lektor. Ďakujem
Dana Satúryová, 17.4.2015

Absolútny praktik, skúsenosti z praxe, vysoká odbornosť a schopnosť udržať pozornosť poslucháča.
Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave 27.1.2015

Pani lng. Kováčová sa výborne vyzná v problematike, nové zmeny ovláda!
M. Hercegová, 14.1.2015

Profesionálny prístup, výborné.
13.1.2015

Organizácia a zabezpečenie - výborné.
13.1.2015

Veľmi dobrý a podrobný výklad zákona, po odbornej stránke výborné, zrozumiteľné aj príklady... Veľmi ústretový prístup lektorky.
Emília Smolárová, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 13.1.2015

Najlepší seminár, aký som kedy absolvovala. Veľa praktických rád a odporúčaní, veľa nového som sa naučila. Výborné, výborné. Fundované odpovede na otázky.
Mária Grmanová, Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. 14.11.2014

Seminár bol už štandardne pripravený na vysoko profesionálnej úrovni. Skvele zvolený odborník z praxe poskytol nielen výklad, ale aj poznatky z praxe, porovnanie legislatívy a inými krajinami EU. Absolútna spokojnosť.
Zuzana Hotáková, Covidien ECE s.r.o.  14.11.2014

Kompaktný balík informácií, ktoré sú dôležité pre kontinuálnu činnosť neziskoviek.
3.10.2014

S prezentáciou som bola veľmi spokojná, doplnila som vedomosti, ktoré som nezachytila alebo som ich nepotrebovala vedieť ale teraz ich použijem v praxi.
Ľubica Babjaková, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30.9.2014

Výborné školenie aj obsahom aj formou.
30.9.2014

Poučný seminár s množstvom nových informácií, ktoré boli veľmi dobre prezentované.
24.9.2014

Zaujímavý seminár, veľa informácií naraz, ale máme materiál. Prednášajúci je odborník a nie teoretik - Super! Jediný čierny bod celého semináta je kvalita kávy. Hodnotím veľmi pozitívne.
24.9.2014

Spokojnosť so školením, témou, výkladom, diskusiou.
30.6.2014

So seminárom konaným Vašou spoločnosťou som vždy spokojná a aj s lektorkou Ing. Kožíkovou. Pozitívom v dvojdňovom seminri vidím v tom, že seminár prebieha v pokojnom, nestresovom ovzduší s vedomím, že máme dostatok času na prebratie všetkého.
Kováčová, Slovenská elektrizačná prenosová sústava 14.5.2014

Ďakujem za seminár, bol veľmi poučný. Výborná pani Koraušová, príjemné prostredie. Prajem Vám veľa úspechov.
Monika Sýkorová, Karolína Square Dance Club 20.3.2014

Kompaktný balík informácií, ktoré sú dôležité pre kontinuálnu činnosť neziskoviek.
20.3.2014

Vynikajúce školenie, informácie z praxe. Je zrejmé, že lektorka sa vyzná.
20.3.2014

So seminárom som bola spokojná. Všetky užitočné informácie som sa dozvedela.
Ľubica Babjaková, 20.3.2014

Perfektný prednes, erugovanosť a príklady z praxe boli motivujúce.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov Most pri Bratislave 30.1.2014

Pani Pšenková je super lektorka, lebo vedela ako mzdová účtovníčka uviesť všetky príklady z praxe. Veľmi ma zaujalo jej perfektné prednášanie. Určite v budúcnosti budem mať o jej prednášky ďalší záujem.
Monika Polakovičová, RECTE AUDÍT s.r.o. 23.1.2014

Seminár bol veľmi dobre organizačne zabezpečený a prednáška bola zrozumiteľná, prehľadná a odborne na úrovni. Ďakujem. 
Ing. Dáša Szilárdová, md solutions s.r.o. 14.1.2014

Najlepší seminár v danej oblasti. Neziskové organizácie účtujem v jednoduchom účtovníctve a dlho som hľadala takýto seminár.
Chválim Vás za občerstvenie. aj obed namiesto obvyklej bagety mi vyhovuje viac. Ďakujem Vám.
Ing. Zuzana Blahová, Účtovníctvo Zuzana s.r.o. 11.11.2013

Vysoká úroveň prednášajúcej, praktické rady. Dobrá organizácia.
Občianske združenie LÚČKA 11.11.2013

Najlepšie podanie k výkladu zákona o DPH, pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Pani lektorka na jedničku s hviezdičkou. Môžem sa vyjadrovať len v superlatívoch, preto vždy vyhľadávam školenia s Ing. Kožíkovou.
Viera Kurincová, Amway Slovensko, spol. s.r.o. 2.-3.10.2013

Pán Vargan je špičkový odborník a výborný prednášajúci. Jeho semináre sú vždy prínosné a kvalitné.
Martina Fischer, 23.8.2013

Veľmi kvalitný seminár.
Ing. Jana Rehušová, REKOFIN, s.r.o., 20.8.2013

Zrozumiteľný, odborný prejav, príklady z praxe, vysoká odbornosť lektoriek.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, 12.7.2013

Ďakujeme za školenie s kvalitnými informáciami. Boli by sme radi, ak by bol aj 2. ročník školenia. Tešili by sme sa.
Alena Csernoková, Pow-en a.s., 5.6.2013

Seminár, ktorý poteší pokročilých. Jednoznačne odporúčam každému, kto sa potrebuje do problematiky ponoriť hlbšie.
Ľuboš Mišáni, Equilibrium, s.r.o., 5.6.2013

Seminár splnil všetky moje predpoklady, tak po stránke odbornosti prednášajúceho, ako aj organizácie  zo strany spoločnosti sféra, a.s. Ďakujem za spoločnosť A.G.H. - účtovníctvo, s.r.o.
Eva Mihálová, A.G.H. - účtovníctvo, s.r.o., 5.6.2013

Organizácia seminára je vždy na vysokej úrovni. Chodievam na semináre výlučne so spoločnosťou sféra, a.s., a odporúčam ich všetkým svojim známym a kamarátkam. Na semináre sa vždy vopred teším.
26.4.2013

Vynikajúce. Dalo mi to veľmi veľa, vzhľadom na to, že som doteraz nemala skúsenosti s účtovaním neziskových organizácií.
Gabriela Karasová, KONTOKORENT s.r.o.,16.4.2013

Úroveň seminára bola dobrá. Uvítala by som seminár venovaný len čisto občianskym združeniam.
16.4.2013

Seminár poskytuje rozšírenie vedomostí o možnosti daňovníkov obhajovať svoje práva v daňových konaniach.
Ing. Mária Grmanová, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,12.4.2013

Výborne zvolený školiteĽ, oceňujem najmä príklady z praxe. Profesionalita, ochota, ústretovosť, odbornosť na vysokej úrovni. Ďakujem.
Bc. Zuzana Hotáková, Covidien ECE s.r.o.,11.4.2013

Vysoká odbornosť lektorky, praktické informácie zo života, možnosť pýtať sa počas prednášky k vysvetľovaným paragrafom.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, 11.4.2013

Výborný seminár. Konečne aj v Košiaciach, a nie len v Bratislave.
15.2.2013

Veľmi príjemné prostredie, hlavne pre svetelnosť.
6.2.2013

Pani Ing. Sekerková je dokonalý odborník - praktik.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, 31.1.2013

Seminár aj organizácia okolo seminára bola na vysokej úrovni.
Viera Vrbovská, ZELSEED spol. s r.o., 30.1.2013

Využívam semináre od sféry, sú pre mňa dostatočné, prehľadné a hlavne prednášajúci sú vždy na vysokej úrovni.
Jozefína Hatnančíková, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., 30.1.2013

Zrozumiteľné, odborné školenie, vysoká úroveň znalostí prednášajúcej.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, 30.1.2013

Rozsah informácií a spôsob ich prezentovania bol najlepší, RNDr. Motyčková ako analytik programátor dostatočne zrozumiteľne, štrukturovane, vyčerpávajúco podala výklad.
Ing. Anna Križanová, 23.1.2013

Po dlhšej dobe školenie na úrovni.
Katarína Lukáčová, TWINS Trade, s.r.o., 16.1.2013

Odbornosť - najvyššia možná úroveň v SR.
Organizácia školenia - perfektná pripravenosť.
Starostlivosť o účastníkov konania - výnimočná, nezvyklá v SR + pohoda, kľud, úsmev, výborná atmosféra.
Gabriela Trojanová, Kancelária prezidenta SR, 16.1.2013

Absolútna jednotka, korektnosť, odbornosť, schopnosť zaujať - proste vynikajúca.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, 16.1.2013

Výborný seminár - prednášajúca podala informácie systematicky, zrozumiteľne a vyčerpávajúco.
Eva Tomačeková, 7.12.2012

Veľmi zrozumiteľná, vysokoodborná prednáška, lektorka je odborníkom vo svojej oblasti.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielnikov, 30.11.2012

Veľmi dobrý seminár ,ktorý splnil všetko, čo sa týka neziskových organizácií.
Ing. Jana Rehušová, REKOFIN, s.r.o., 26.11.2012

Super komplexné školenie vedené prednášajúcou z praxe a s interaktívnym prístupom.
Ján Šajban, Iniciatíva Inakosť, 26.11.2012

Som mimoriadne spokojná s celou organizáciou, úrovňou, množstvom a prínosom informácií.
Ing. Andrea Dekánková, 26.11.2012

Opäť vynikajúco zorganizovaný seminár, výborný odborník na danú problematiku.
Jana Trpková, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., 26.11.2012

Zaujímavá prednáška, zrozumiteľná, pani školiteľka mala prehľad v odbore.
20.11.2012

Veľmi oceňujem praktické príklady zo strany pani lektorky, ako aj jej odpovede na konkrétne otázky účastníkov seminára.
20.11.2012

Výborná lektorka, ktorá má úžasný rozhľad a čo je najdôležitejšie, jej prejav bol jasný a zrozumiteľný.
9.11.2012

Vysoká odbornosť a zrozumiteľnosť prejavu, vyhovoval mi prierez zákonom, aj spôsob spracovania, t. j. prednášajúca nepoužíva slides, čo mi viac vyhovuje. Bola adresná, s praktickými príkladmi.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, 11.-12.10.2012

Zaujímavý seminár, dobre zorganizovaný, lektorka je profesionálna odborníčka so schopnosťou zaujať poslucháčov.
11.-12.10.2012

Bola som veľmi spokojná, lektorka prednášala zaujímavo a pútavo. Ďakujem.
Ing. Zuzana Blahová, Účtovníctvo Zuzana s. r. o., 11.-12.10.2012

Oceňujem uvádzanie praktických príkladov k jednotlivým paragrofom, jasné a zrozumiteľné vysvetľovanie.
Opäť výborne zorganizovaný seminár. Dobrá voľba lektora.
Jana Trpková, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., 21.9.2012

Školenie bolo na vysokej úrovni po všetkých stránkach.
Eva Pavlovkinová, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 5.9.2012

Absolútne najlepší školiteľ (RNDr. Jana Motyčková), vysoká odbornosť, zrozumiteľnosť, ochota poradiť a pomôcť. Najzložitejšia oblasť, najvyššia kvalita prednášajúceho.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 12.7.2012

Veľmi oceňujem kvalitu a odbornosť spracovaných materiálov ku všetkým seminárom, ktorých som sa doteraz zúčastnila. Rovnako vyjadrujem veľkú spokojnosť s úrovňou odbornosti prednášajúcich. 
Lucia Čižmariková, FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným, 27.6.2012

Som rada, že boli informácie, ktoré sa v bežnej praxi opomínajú. Riadne vysvetlenie povinností voči štátnym orgánom.
14.3.2012

Veľmi prínosný seminár. Odporúčam.
Ing. Klaudia Kukanová, Úsmev, n.o., 14.3.2012

Odbornosť a zrozumiteľnosť prednášky a výkladu zákona. 
Anna Imrichová, SPRAVBYTKOMFORT, a.s., 9.2.2012

Seminár splnil moje očakávania.
Vladimír Murárik, VNG Slovakia, spol. s.r.o., 9.2.2012

Výborná prednáška, vynikajúci lektor, zrozumiteľný a jasný výklad, výborné, odporúčam. Výborne spracovaný materiál pre účastníkov.
Katarína Cigánová, JK Consulting, s.r.o., 2.2.2012

Preferujem semináre sféra, a.s., najmä kvôli výbornému a kompletnému spracovaniu materiálov na CD. 
Ladislava Mikulášová, LM 2 Pro, s.r.o., 2.2.2012

Veľká spokojnosť s prednášajúcim.
Lucia Vaculková, NAD- RESS, a.s., Senica, 2.2.2012

Ing. Uharka ako lektor je veľmi dobrý.
Rozália Vaculíková, KASTOR, s.r.o., 2.2.2012

Spoločnosť sféra, a.s. organizuje semináre na veľmi dobrej úrovni, veľmi vkusné a vyčerpávajúce materiály s dobrými lektormi na dobrej úrovni. Poskytuje celodenné občerstvenie i s teplým obedom za výbornú cenu. Preto ich školenia už viac rokov veľmi rada navštevujem a doporučujem.
27.1.2012

Ing. Jablonková problematiku vysvetlí jednoducho a zrozumiteľne, tým uľahčí orientáciu v zákone.
Petrík Michal, D.P.F., spol. s r.o., 27.1.2012

Prijala by som kompletný výklad zákona o DPH  v podaní lektorky p. Jablonkovej, nakoľko má zrozumiteľný prejav - výklad.
Helena Szíjártóová, 27.1.2012

Veľmi náročné školenie preliezajúce celým súborom zákonov. Lektorky boli vysoko odborne podkuté.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 19.1.2012

Možnosť pýtať sa počas prednášky je veľmi vyhovujúce a motivujúce, lebo otázky z praxe sú veľmi podnetné.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 18.1.2012

Absolútna bomba, perfektne vysvetlené, zrozumiteľné a vysoko odborné vysvetľovanie a prednášanie.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 13.1.2012

Vysoko odborné, prednáška formou otázok z publika, pestrá a podnetná. Vypichnuté tie problémy, ktoré nás zaujímali z praxe.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 12.1.2012

Vynikajúca organizácia, ústretovosť usporiadateľov, kvalitní lektori, vysoká úroveň získaných informácií, kvalitné materiály.
Ing. Alena Gábrišová, CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., 8.12.2011

Vysoko odborná a zrozumiteľne podaná prednáška. Vidno, že lektorka je odborník v danej oblasti.
8.12.2011

Vysoká odbornosť lektora, príklady z praxe, ochota odpovedať na všetky otázky.
2.12.2011

Odporúčam absolvovanie seminára pre prehĺbenie a doplnenie vedomostí v oblasti účtovníctva.
Ing. Kristína Deáková, Združenie Mariánskej mládeže, 2.12.2011

Jedna z najlepších lektoriek, s ktorými sféra spolupracuje. Absolútne erudovaná, vynikajúco vysvetľuje, dokáže zaujať. Skvelé príklady z praxe, upozornenia čo a ako využiť.
1.12.2011

Vysoko kvalitná prednáška a organizácia.
1.12.2011

Vysoká zrozumiteľnosť poskytovaných odborných informácií, konkrétne príklady. Vyhovovala mi možnosť klásť otázky počas prednášky, ku konkrétnym paragrafom.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 14.10.2011

Vyhovovala mi komorná atmosféra a priestor na otázky. Ďakujem a veľa úspechov!
14.10.2011

Náročná problematika vysvetlená jednoducho a zrozumiteľne.
28.-29.9.2011

Možno v budúcnosti rozdeliť seminár pre úplných začiatočníkov a seminár pre pokročilejších.
28.-29.9.2011

Seminár bol veľmi dobrý, aj keď na túto tému (DPH) by bolo málo asi aj týždeň, ale som z toho múdrejšia, takže lektorka splnila svoju úlohu.
28.-29.9.2011

Na seminári bola príjemná atmosféra. Dozvedela som sa veľa nového.
28.-29.9.2011

Bolo to fajn, hlavne že sa môžeme pýtať k praxi.
28.-29.9.2011

Páčilo sa mi, že prednášajúca uviedla veľa príkladov na jednotlivé paragrafy.
Andrea Pomšahárová, BILANX PARTNERS s. r. o., 28.-29.9.2011

Dostala som veľa zaujímavých informácií z praxe.
Ing. Katarína Serinová, KPS Poradenské centrum, s.r.o., 23.9.2011

Veľmi dobrá úroveň školiteľov (lektorov), materiálov - výborný nápad dávať tieto materiály na CD a spôsob ich spracovania (odkazy na predpisy) a taktiež veľmi dobrá organizácia seminárov.
Ing. Sylvia Varadinová, WEK, s.r.o., 23.9.2011

Veľmi dobrý seminár, na vysokej úrovni. Dokonca poskytnutý teplý obed, nielen suchá bageta.
13.9.2011

Vo sfére neplatí " za málo peňazí, málo muziky".
Ing. Katarína Vovolková, BATEA-STAV, s.r.o., 13.9.2011

Prednes p. Olšovskej bol veľmi dobrý, či už z hľadiska odbornosti, zrozumiteľnosti ako aj schopnosti zaujať. Najviac sa mi páčil prístup, že počas celej prezentácie od začiatku sme sa mohli pýtať a nemuseli sme čakať až na čas, ktorý je po skončení prezentácie vymedzený na diskusiu. Veľmi oceňujem používanie príkladov z praxe. Organizačné zabezpečenie sféry - veľmi dobré.
Jana Gregorová, SOVA Digital a.s., 13.9.2011

Výborná a flexibilná registračná fáza, perfektná komunikácia s p. Cuhaničovou. Seminár vysoko fokusovaný na tému, oceňujem interaktivitu na štýl diskusného fóra.
Mgr. Eva Štefanková, Lyreco CE, SE, 13.9.2011

Odborný, prehľadný a profesionálne prezentovaný výklad, okamžitý a presný feedback na otázky.
Juraj Mariani, Lyreco CE, SE, 13.9.2011

Páčila sa mi otvorenosť, odbornosť a organizácia podujatia. Príjemná atmosféra, o ktorú sa pričinila najmä lektorka svojou erudovanosťou a kompetentnou reakciou na otázky a podnety účastníkov. Vzniklo naozaj pracovné ovzdušie a myslím že si každý našiel užitočnú informáciu.
PhDr. Zora Lukáčová, JOB CONSULTING, s.r.o., 18.8.2011

Organizácia seminára, výber lektora a odbornosť, osobnosť lektora na vysokej úrovni, malé výhrady k priestorom a počtu účastníkov seminára.
Ing. Renáta Žoldošová, BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., 18.8.2011

Kvalitne spracované materiály, odborný výklad na max úrovni, akurát príliš letecký pohľad na niektoré veci (človek sa niekedy nestihne zamyslieť a už sa vysvetľuje čosi iné).  Ale inak fakt super.
Ing. Katarína Mišovičová, Účtovníctvo Ekonom s.r.o., 28.7.2011

Veľmi dobre a odborne spracovaný seminár.
Ing. Sylvia Varadinová, WEK, s.r.o., 28.7.2011

Jasne vysvetlené problémy, prednáška k téme. Seminár patril k tým hodnotnejším a zaujímavejším.
Ing. Jarmila Boháčová, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, 28.7.2011

Dobre pripravená prezentácia aj s aktuálnym znením zákon o DPH, oceňujem priložené CD s prezentáciou a poznámkami.
Tibor Rúgó, Informer, s.r.o., 28.7.2011

Jeden z najlepších seminárov, čo sa týka DPH. "Predbehli" Vás len lektori z SKDP, kde uviedli množstvo príkladov z praxe daňových poradcov.
Ing. Zuzana Blahová, Účtovníctvo Zuzana s. r. o., 17.5.2011

Veľmi dobre zorganizovaný seminár. Zameraný hlavne na praktické príklady na novelu od 1.7.2011. Dostali sme tu jasné, presné odpovede na naše konkrétne otázky.
Jana Trpková, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., 17.5.2011

Veľmi dobre zvládnutá prednáška z dôvodu vysokej odbornosti lektorky.
Ing. Valéria Augustínová, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., 17.5.2011

Vysoko odborný seminár, prednášajúca odborne zdatná.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 14.4.2011

Veľmi dobrá organizácia seminára, fundovaný lektor, kvalitné materiály.
Milan Olah, Národná banka Slovenska, 12.4.2011

Oceňujem výber prednášateľky, jej odbornú úroveň a lektorskú zručnosť.
12.4.2011

Som veľmi spokojná so seminárom. Dopadol nad moje očakávania. Lektorka výborná, materiál prehľadný. Teplý čajík a obedík :)
Marcela Csolleová, Amnesty International Slovensko, 3.3.2011

Páčilo sa mi, že sme mohli klásť konkrétne otázky a na základe príkladov z praxe sa to tiež lepšie vedelo pochopiť. Forma konzultácie.
Miroslava Hanzlíková, Miroslava Hanzlíková - MILU, 3.3.2011

Seminár bol na výbornej úrovni, lektor zaujal a vedel výborne vysvetliť celú problematiku, či už zmeny alebo už konkrétne riešený problém.
Ing. Kristína Strnádová, Sakap s.r.o., 3.2.2011

Vysoká odbornosť, zrozumiteľnosť.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 3.2.2011

Jasná koncepcia, výklad zákona + príklad z praxe
Ing. Branislav Kováč, SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o., 28.1.2011

Ing. Jablonková - absolútne názorný výklad problematiky, úplná spokojnosť!
Ing. Klaudia Onyechesi, KOLOS s.r.o., 28.1.2011

Pani Jablonková má skvelé prezentačné a lektorské zručnosti a široké skúsenosti z oblasti DPH praktického fungovania.
Jaroslava Dvoranová, CM European Power Slovakia, s.r.o., 28.1.2011

Absolvovala som už rôzne školenia ale toto bolo naozaj profesionálne.
Ing. Mária Sivoková, Fincentrum a.s., 28.1.2011

Seminár bol na výbornej odbornej úrovni. Vaša spoločnosť zabezpečuje vždy kvalitných odborne fundovaných lektorov - školiteľov. Ja osobne si vyberám školenia podľa prednášajúcich.
Ing. Viera Vávrová, 28.1.2011

Vysoko odborné, prehľadné, zrozumiteľné.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 27.1.2011

Veľmi dobré. Príklady vybrané z praxe - zrozumiteľne a jednoducho vysvetlené.
Katarína Simonová, ACONT, a.s., 18.1.2011

Vysoká kvalita organizácie a vysoká odbornosť lektorov, výborný výber.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 18.1.2011

Jeden z najlepších odborníkov - prednášajúcich a jeden z najlepších seminárov, akých som sa zúčastnila.
13.1.2011

Veľmi dobrá úroveň školenia.
13.1.2011

Dobrá kvalita školenia.
13.1.2011

Veľmi užitočný a zrozumiteľný seminár, ďakujem.
13.1.2011

Seminár bol na vysokej profesionálnej úrovni, vrátane materiálov a CD.
Ing. Kvetoslava Trenčianska, HYZA a.s., 13.1.2011

Dobrý prednášajúci, dobrý organizátor, aktuálna téma.
Ing. Milan Masaryk, ESET, spol. s r.o., 13.1.2011

Seminár mal dobrú úroveň po všetkých stránkach (priestor, odbornosť, materiály, občerstvenie).
Ing. Iveta Langová, INFOCAR a.s., 8.12.2010

Odporúčam, všetko dôkladne premyslené a zorganizované. :)
TATRAAUDIT Delta SK s.r.o., 2.12.2010

Veľmi dobre hodnotím, že prednášajúca je priamo z ministerstva.
2.12.2010

Seminár má výbornú úroveň, som druhý krát na seminári p. Jablonkovej a som nad mieru spokojná.
Ing. Kristína Strnádová, Sakap s. r. o., 2.12.2010

Vo všetkých ohľadoch som bola spokojná.
Elena Trnková, AKTRA, s. r. o., 29.10.2010

Velmi vhodný seminář, zasloužil by si rozšíření.
27.10.2010

Výborne zorganizovaný seminár, vhodne vybraný lektor. Téma splnila moje očakávania. Priestor na seminár vyhovujúci.
Jana Trpková, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., 10.9.2010

Seminár bol výborný, info dostatočné, nie len suché čítanie zákonov.
Bc. Janka Prelovská, Občianske združenie Brána do života, 10.9.2010

Organizačne veľmi dobre pripravený seminár, informačne vyčerpávajúci v rámci časových možností.
Ing. Katarína Serinová, KPS Poradenské centrum, s.r.o., 10.9.2010

Profesionálny team, skúsenosti, dlhoročná prax.
Denisa Pavlechová, T.Z.Ú. Company, s.r.o., 10.9.2010

Profesionálne školenie na veľmi vysokej úrovni, príjemná lektorka, prostredie... Som spokojná, prídem aj na iné školenia, pokiaľ budem potrebovať.
Ing. Katarína Pavlechová, T.Z.Ú. Company, s.r.o., 10.9.2010

Organizačne aj odborne veľmi dobre zvládnutý seminár.
Ing. Jozef Fedor, súdny znalec ekonómia a manažment, odbor účtovníctvo a daňovníctvo, 3.6.2010

Som veľmi spokojná hlavne čo sa týka DPH, výkladu, možnosť info s vysvetlením, príklady z praxe.
3.6.2010

Vysoká úroveň, maximálna starostlivosť o účastníkov, rozsiahle materiály.
Ing. Ľubica Kováčová, Slovenská elektrizačná sústava, a.s., 12.5.2010

Seminár bol vecný, lektori boli odborníkmi a vedeli pružne reagovať na otázky. Diskusia priniesla veľa dobrých podnetov.
Ing. Marek Tomka, FreeLine s.r.o., 12.5.2010

Príjemná atmosféra na rozdiel od väčšiny iných seminárov, ktoré sú organizované inými spoločnosťami.
Oľga Rybjanská - Ekonomix, 4.2.2010

Semináre usporiadané firmou sféra sú veľmi dobre organizačne zvládnuté. Vyberajú lektorov - profesionálov vo svojej oblasti. Chodíme pravidelne, všetky semináre boli vynikajúce, lektori boli pripravení, materiály, ktoré sme dostali boli veľmi kvalitné. Dajú sa využiť aj v iných súvislostiach.
Jana Trpková, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., 26.1.2010

Najlepšie občerstvenie a úroveň organizácie z mojich doposiaľ absolvovaných seminárov. Príjemné prekvapenie. Štuktúra prednášok mala vysokú úroveň.
Silvia Jakubiecová, MANDAT CONSULTING, k.s., 26.1.2010

Výborný seminár, nadmieru splnil moje očakávania.
Ing. Želmíra Kralčáková, EUROCOM Investment, s.r.o., 26.1.2010

Bolo to priame efektívne, k veci, nenudilo.
26.1.2010

Erudovaný lektor, výborný výklad, zrozumiteľnosť, vysoká úroveň. Ďakujem. A je fajn, že sa ľudia môžu počas prednášky pýtať.
Ing. Lucia Vozárová, Roľnícke družstvo podielníkov, Most pri Bratislave, 13.1.2010

Výborná organizácia, materiály aj prednášajúca. Vadilo mi časté vyrušovanie prednášky diskusiami a otázkami účastníkov keď na konci je priestor na diskusiu.
Zuzana Zárecká, SOLEN, s.r.o., 13.1.2010

Veľmi dobre spracované podklady k zákonom a komunikácia s prednášateľom.
Ing. Silvia Repášová, SLOVDEKRA s.r.o., 13.1.2010

Celkovo som bola veľmi spokojná. Ďakujem.
4.12.2009

Ďakujem (čo síce pre mňa vôbec nie je dôležité na seminároch je občerstvenie, ale ďakujem za to, že ste jedna z mála organizácií ktorá nepodáva bagety). :)
4.12.2009

1. Vyberám podľa lektorov - prišla som kvôli lektorke 2.všetko výborné, profesionálne, "luxusné", s raňajkami...
4.12.2009

Veľmi dobre spracované podklady k zákonom a komunikácia s prednášateľom.
Ing. Silvia Repášová, SLOVDEKRA s.r.o., 13.1.2010

Na seminári 11.6.2009 mala Ing. Kožíková výbornú prednášku, presné odpovede na otázky, informácie a zmeny vysvetlené "ľudovo", žiadne čítanie zákonov. Materiály boli výborné a prehľadne spracované.
Jana Trpková, GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., 11.6.2009

Seminár bol zorganizovaný na slušnej úrovni. Materiály boli zrozumiteľné, vyhovovala mi hlavne možnosť doplnenia svojich poznámok. Miesto konania seminárov mi vyhovuje aj kvôli možnosti ubytovania v mieste konania seminára. Vaši lektori sú odborne fundovaní, nakoľko sú to pracovníci Ministerstva financií SR a Daňového riaditeľstva SR.
Ing. Anna Kováčiková, MECOM GROUP s.r.o.

Seminár bol zorganizovaný veľmi dobre po zmene zákona a pred ukončením roka, časovo veľmi dobre rozdelené. Tlačené materiály sú maximálne postačujúce, vítam priložené CD.
Katarína Fedorková, Tatra banka, a.s.

Tlačené materiály sú spracované na dobrej úrovni, sú prehľadné. Lektorka bola na veľmi dobrej znalostnej úrovni.
SVP, š.p., OZ Bratislava

Vaše semináre mne osobne vyhovujú. Spolupracujete s lektormi, ktorých poznám už dlhšie a vlastne podľa nich a ich odbornosti si aj semináre vyberám. Jedna moja pripomienka bola len k Vašim materiálom, ktoré sú odborne v poriadku, ale farebnosť a prezentácia Vašej spoločnosti bola viac na zadnej strane, ako na prednej. Je to však i vec vkusu...
Beatrica Kabátová, VICTORIA - VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s.

S Vašimi seminármi som veľmi spokojná, hlavne preto, že lektorov pozývate z DR SR resp. z MF SR. Tak isto mi vyhovuje aj miesto konania seminárov a v neposlednom rade aj následný záujem o spokojnosť. Môžem povedať, že som sa zúčastnila školení u rôznych spoločností, ale žeby sa zaujímali o naše názory, resp. spokojnosť to nemôžem povedať.
Jiřina Čermáková, ČS., s.r.o.

Semináre, ktoré som absolvovala boli pripravené zodpovedne, a mali veľmi dobrú odbornú úroveň. Rada absolvujem semináre, na ktorých je lektorkou p. Miháliková a veľmi poučným seminárom bol odborný seminár Transferové oceňovanie konané 4.11.2008.
Ing. Jana Ševčíková, SLOVNAFT, a.s.

V roku 2008 som absolvovala niekoľko odborných seminárov zameraných na daňovú problematiku. S úrovňou týchto seminárov som bola vždy spokojná, a to po organizačnej stránke ale hlavne po odbornej stránke. Oceňujem najmä výber renomovaných lektorov, ktorí sú dlhoročnými odborníkmi v príslušnej daňovej problematike a tématické okruhy, ktoré boli predmetom školení.
Ing. Edita Balážová, SLOVNAFT, a.s.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies