všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Ochrana osobných údajov

(Verzia platná od 25. 5. 2018)

Ochrana osobných údajov, používanie súborov cookies a bezpečnosť na stránke www.seminare.sfera.sk

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri registráciách na naše semináre prostredníctvom webovej stránky www.seminare.sfera.sk cítili bezpečne. Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré získame počas registrácie na www.seminare.sfera.sk o Vás ako zákazníkoch, spravujeme a spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

sféra, a.s.
so sídlom: Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
IČO: 35 757 736
DIČ: 2020212007
IČ DPH: SK2020212007

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Mgr. Alla Demyda. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva opísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese alla.demyda@sfera.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka č. 1979/B

Nasledujúce informácie Vám pomôžu pochopiť ako a prečo spoločnosť sféra, a.s., zhromažďuje informácie od Vás, kto má prístup k týmto informáciám a aké sú Vaše práva. Naše webové stránky môžete prehliadať bez poskytnutia Vašich osobných údajov. Keď sa však budete chcieť zaregistrovať na jeden z našich seminárov, budete vyzvaní, aby ste o sebe poskytli určité informácie.

 

Aký typ informácií spoločnosť sféra, a.s., zhromažďuje?

1.   Informácie, ktoré nám poskytujete v súvislosti s registráciou na seminár

Pri registrácii na www.seminare.sfera.sk Vás požiadame o poskytnutie Vášho mena, priezviska, fakturačnej adresy (záleží na tom, či sa prihlasujete ako právnická alebo fyzická osoba), telefónneho čísla (kvôli kontaktovaniu ohľadom organizačných záležitostí), e-mailovej adresy a prípadne alternatívnej fakturačnej adresy. Uvedené osobné údaje sféra, a.s., uchováva a spracúva na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu a plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, pokiaľ chcete uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Tieto osobné údaje uložíme bezpečným spôsobom vo vlastnej sieti spoločnosti sféra, a.s., chránenej bránami firewall. Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom spoločnosti sféra, a.s., Twin City A, Karadžičova 2, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje využívame len v súvislosti s registráciou na seminár a aby sme Vám pomohli s Vašimi prípadnými otázkami. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú presné, preto ich sféra, a.s., považuje za správne.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že sféra, a.s., uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

požiadať sféra, a.s., o poskytnutie potvrdenia, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, príp. aké osobné údaje sú spracúvané, aký je zdroj týchto informácii a zoznam spracúvaných informácií; požadovať, aby sféra, a.s., vykonala opravu alebo likvidáciu nesprávne spracúvaných, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo blokoval osobné údaje z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.

 

2.  Informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prihlásením na odber nášho newslettera

Zasielaním nášho newslettra Vás rozhodne nechceme obťažovať. Pripravujeme ho, lebo nám záleží na Vašej spokojnosti a chceme, aby Vám neunikla žiadna dôležitá informácia. Môžete nám dôverovať, že Vaša e-mailová adresa je v bezpečí a narábame s ňou v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t. j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber Vás prosíme, aby ste poskytli e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newslettera súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúceho odseku. Tieto osobné údaje spracúvame pre účely zasielania obchodných informácií, t. j. newslettera. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií, resp. do odvolania súhlasu nasledujúcimi spôsobmi:

  • Priamo v päte newslettra po zakliknutí „Odhlásiť sa“.
  • E-mailom na adresu vzdelavanie@sfera.sk.
  • Telefonicky, kontakty nájdete TU.

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Ak zistíte alebo sa domnievate, že sféra, a.s., uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

požiadať sféra, a.s., o poskytnutie potvrdenia, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, príp. aké osobné údaje sú spracúvané, aký je zdroj týchto informácií a zoznam spracúvaných informácií; požadovať, aby sféra, a.s., učinil opravu alebo likvidáciu nesprávne spracúvaných, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo blokoval osobné údaje z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.

 

3.       Využívanie informácií, ktoré nám poskytnete

Kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s administráciou pri vybavovaní registrácie na seminár a poskytovaním služieb alebo keď chceme reagovať na Vaše oslovenie, keď sa nás pýtate na podrobnejšie informácie ohľadom seminárov, lektorov, dostupných materiálov, zasielaní organizačných informácií potrebných pre Vaše pohodlie pri čerpaní našich služieb.

Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame Vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať, o ktorých sa dočítate viac v predošlej kapitole 2.

3.1.   Zlepšenie a personalizácia služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávame, používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, ako aj na marketing, aby sme Vám vedeli odporučiť semináre na témy, ktoré Vás zaujímajú, a aby sme Vám na našej stránke zobrazovali obsah, ktorý je tým pre Vás relevantný.

Informácie o návštevách a pohybe na našej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených produktoch využívame aj pre účely reklamy a marketingu na našej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívame na analytické účely, aby sme rozumeli, ako ľudia používajú našu internetovú stránku a aby sme ju vedeli spraviť intuitívnejšou a používateľsky príjemnejšou. Na analytické účely a remarketing využívame niektorých dodávateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Emailkampane.cz (zasielanie newsletterov)
Commerce Media s.r.o. , Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9


Smartsupp.com, s.r.o. (komunikácia pomocou online chatu so zákazníkom)
Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Česká republika


Google Ireland Limited (GSuite - ukladanie informácií o spotrebiteľských prieskumoch)
Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ireland

3.2.   Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívame aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v na stránke Zásady používania súborov cookies.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies