všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo dňa 15.3.2021 Metodický pokyn 23/DZPaU/2021/MP - k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov


25. 3. 2021

Do tohto metodického pokynu boli zapracované zmeny schválené v zákone č. 416/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p., platné pre rok 2021 a 2022.

Obsahom metodického pokynu je podrobné vysvetlenie podmienok a postupu daňovníka pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa, hlavne nasledovných oblastí:

  • vyživované dieťa na účely daňového bonusu (nezaopatrené dieťa, vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa druhého z manželov),
  • uplatnenie daňového bonusu na dieťa (uplatnenie pri striedavej starostlivosti o dieťa, uplatnenie dedičom),
  • preukazovanie nároku na daňový bonus (zamestnávateľovi, správcovi dane),
  • podmienky nároku na daňový bonus (minimálna výška zdaniteľného príjmu).

Súčasťou metodického pokynu je aj prehľad súm súvisiacich s uplatnením daňového bonusu za zdaňovacie obdobie 2021:

Úplné znenie metodického pokynu nájdete TU:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane_uct/2021/2021.03.16_023_DZPaU_2021_MP_dan_bonus.pdf

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies