všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Kontaktné údaje

sféra, a.s.

Twin City A, Karadžičova 2, 811 08  Bratislava
E-mail: vzdelavanie@sfera.sk
Web: www.seminare.sfera.sk, www.sfera.sk

IČO: 35 757 736
DIČ: 2020212007
IČ DPH: SK2020212007

 

    

Bankové spojenie:

Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2623040147/1100
IBAN: SK28 1100 0000 0026 2304 0147
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktné osoby:

informácie pre účastníkov, registrácie
mob.: +421 948 630 830 

Ing. Zdenka Kováčová
Informácie pre lektorov a partnerov, semináre na mieru
e-mail: Zdenka.Kovacova@sfera.sk​ 
mob.: +421 948 310 782

Ing. Michaela Naništová
informácie o úhradách a fakturácii
e-mail: Michaela.Nanistova@sfera.sk
mob.: +421 915 453 187sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies