všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Iné služby

Ponuka služieb z oblastí daní a účtovníctva:

 • Vedenie podvojného účtovníctva.
 • Evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH.
 • Účtovná závierka.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
 • Vedenie mzdovej a personálnej agendy.
 • Ekonomické a účtovné poradenstvo.
 • Vybavenie všetkých záležitostí v styku s úradmi (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, Obchodný register, Živnostenský register).

Ponuka ďalších služieb a riešení:

 • Poradenstvo a analýzy v energetike.
 • Obchodovanie a hospodárenie s energiami.
 • Správa obchodných meraní.
 • Správa technologických rozvodov.
 • Správa majetku a riadenie údržby.
 • Správa životného cyklu zariadení.
 • Správa technickej dokumentácie.
 • Správa a údržba cestnej siete.
 • Projektovanie energetických rozvodov.
 • Mapové diela.
 • Akreditované certifikačné služby.
 • Spracovanie technických, grafických a CAD dát.
 • Predaj a inštalácia softvéru a hardvéru.


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies