všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Zmeny týkajúce sa stravovania zamestnancov


18.11.2021

Tento článok je pre Vás pripravený aj v podobe PDF dokumentu, ktorý si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

https://seminare.sfera.sk/media/192400/newsletter-stravovanie-zamestnancov-sk.pdf

Novela zákona o dani z príjmov týkajúca sa stravovania zamestnancov

Dňa 01.01.2022 nadobudne účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („Novela“). Novelou dôjde k zjednoteniu daňovo-odvodového zaťaženia stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie.

V zmysle aktuálnej právnej úpravy platí, že suma, ktorou sa zamestnávateľ podieľa na úhrade nominálnej hodnoty stravného lístka, je pre zamestnanca nepeňažným príjmom oslobodeným od dane z príjmov i odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Uvedené daňovo-odvodové zvýhodnenie sa uplatňuje bez ohľadu na výšku sumy, ktorou sa zamestnávateľ podieľa na úhrade nominálnej hodnoty stravného lístka. Naproti tomu, finančný príspevok na stravovanie je oslobodený od dane z príjmov i odvodov na sociálne a zdravotné poistenie iba do sumy rovnajúcej sa 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (t. j. aktuálne 0,55 x 5,10 EUR = 2,81 EUR). Ak je finančný príspevok na stravovanie poskytovaný zamestnávateľom vyšší, rozdiel prevyšujúci sumu rovnajúcu sa 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (t. j. aktuálne 2,81 EUR) podlieha dani z príjmov i odvodom na sociálne a zdravotné poistenie; to však neplatí, ak je tento rozdiel krytý príspevkom zo sociálneho fondu.

Zjednotenie daňovo-odvodového zaťaženia stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie v zmysle Novely bude spočívať v tom, že nielen finančný príspevok na stravovanie, ale aj príspevok zamestnávateľa na úhradu nominálnej hodnoty stravného lístka bude s účinnosťou od 01.01.2022 oslobodený od dane z príjmov i odvodov na sociálne a zdravotné poistenie iba do sumy rovnajúcej sa 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (t. j. aktuálne 2,81 EUR). Ak bude príspevok zamestnávateľa na úhradu nominálnej hodnoty stravného lístka vyšší, rozdiel prevyšujúci sumu rovnajúcu sa 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu (t. j. aktuálne 2,81 EUR) bude podliehať dani z príjmov i odvodom na sociálne a zdravotné poistenie; to však nebude platiť, ak bude tento rozdiel krytý príspevkom zo sociálneho fondu.

Legislatívna zmena tykajúca sa stravovania zamestnancov mala povodne zamestnávateľom umožniť poskytovanie stravných lístkov / finančného príspevku na stravovanie pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Tento návrh však napokon bol z Novely vypustený, čo znamená, že zamestnávatelia budú aj naďalej povinní poskytovať zamestnancom stravne lístky / finančný príspevok na stravovanie vopred vo forme preddavku (zvyčajne pred začiatkom kalendárneho mesiaca, za ktorý sa poskytujú). V opačnom prípade sa zamestnávatelia dopúšťajú porušenia Zákonníka prace, pričom
stravné lístky / finančný príspevok na stravovanie, ktoré boli poskytnuté spätne, nemajú byť v zmysle príslušného metodického pokynu Finančnej správy SR na strane zamestnanca oslobodené od dane z príjmov i odvodov na sociálne a zdravotné poistenie a zároveň nemajú byť uznané za daňový výdavok zamestnávateľa.

Tejto problematike sa budeme podrobne venovať na online webinári Kurzarbeit, transpozície smerníc EÚ a ďalšie novinky v pracovnom práve; odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch“ už 24. novembra 2021 pod vedením špičkových lektorov z renomovanej advokátskej kancelárie. 

Článok pre Vás pripravili: JUDr. Radoslava Lichnovská, Mgr. Tomáš Grell, LL.M., advokátská kancelária Taylor Wessing v Bratislave

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK